برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

بی کفایتی

/bikefAyati/

مترادف بی کفایتی: بی صلاحیتی، بی عرضگی، بی لیاقتی، عدم قابلیت

متضاد بی کفایتی: باکفایتی، لیاقت

برابر پارسی: ناشایستگی

معنی بی کفایتی در لغت نامه دهخدا

بی کفایتی. [ ک ِ ی َ ] (حامص مرکب ) بی لیاقتی. عهده کردن امور نتوانستن.

معنی بی کفایتی به فارسی

بی کفایتی
بی لیاقتی . عهده کردن امور نتوانستن

معنی بی کفایتی به انگلیسی

incompetence (اسم)
نقص ، نا درستی ، عدم صلاحیت ، نارسایی ، بی کفایتی ، نااشنایی
incompetency (اسم)
نقص ، نا درستی ، نا شایستگی ، عدم صلاحیت ، نارسایی ، بی کفایتی
inefficacy (اسم)
پوچی ، بیهودگی ، بی اثری ، بی کفایتی
inadequacy (اسم)
نا مناسبی ، نارسایی ، بی کفایتی ، نابسندگی ، عدم تکافو
inefficacity (اسم)
پوچی ، بیهودگی ، بی اثری ، بی کفایتی
inefficiency (اسم)
بی کفایتی ، عدم کاردانی ، بی عرضگی ، بی ظرفیتی

معنی کلمه بی کفایتی به عربی

بی کفایتی
عدم الکفاءة , نقص

بی کفایتی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اصل بی کفایتی پیتر   • واکسن ضد پیتر   • اصل پارکینسون   • اصل حد بی کفایتی   • اصل پیتر pdf   • اصل پیتر چیست؟   • قانون گسترش سازمانی   • قانون پارکینسون چیست؟   • معنی بی کفایتی   • مفهوم بی کفایتی   • تعریف بی کفایتی   • معرفی بی کفایتی   • بی کفایتی چیست   • بی کفایتی یعنی چی   • بی کفایتی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بی کفایتی

کلمه : بی کفایتی
اشتباه تایپی : fd ;thdjd
آوا : bikefAyati
نقش : اسم
عکس بی کفایتی : در گوگل

آیا معنی بی کفایتی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )