برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1387 100 1

بی چون و چرا

/biCunoCerA/

معنی بی چون و چرا در لغت نامه دهخدا

بی چون و چرا. [ ن ُ چ ِ ] (ترکیب عطفی ، ق مرکب ) بی اندک مخالفت. (یادداشت مؤلف ). بی چون و چراتسلیم شد. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به بی چرا شود.

معنی بی چون و چرا به انگلیسی

incontrovertible (صفت)
مسلم ، بی چون و چرا ، غیر قابل بحی ، بدون مناقشه ، بدون مباحثه
incontestable (صفت)
محقق ، بی چون و چرا ، غیر قابل بحی
peremptory (صفت)
قطعی ، خود رای ، امرانه ، بی چون و چرا ، شتاب امیز
indisputable (صفت)
بی چون و چرا ، مسلما ، بطور مسلم ، بی گفتگو ، بطور غیر قابل بحی
indubitable (صفت)
بی چون و چرا ، بدون شک ، بدون تردید

معنی کلمه بی چون و چرا به عربی

بی چون و چرا
لا جدال فيه , محسوم

بی چون و چرا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میر امین
مطلق
رضائی
بی برو و برگرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بی چون و چرا   • مفهوم بی چون و چرا   • تعریف بی چون و چرا   • معرفی بی چون و چرا   • بی چون و چرا چیست   • بی چون و چرا یعنی چی   • بی چون و چرا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بی چون و چرا
کلمه : بی چون و چرا
اشتباه تایپی : fd ],k , ]vh
آوا : biCunoCerA
نقش : قید
عکس بی چون و چرا : در گوگل

آیا معنی بی چون و چرا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )