برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1464 100 1

بی هنجار

معنی بی هنجار در لغت نامه دهخدا

بی هنجار. [ هََ ] (ص مرکب ) (از: بی + هنجار) راهی که جاده نداشته باشد. (آنندراج ). بی راه. (ناظم الاطباء). رجوع به هنجار شود :
چون دلیلان مخالفند بگرد
زین کژآهنگ راه بی هنجار.
اوحدی (از آنندراج ).
|| که راه و مقصد معنوی ندارد. که از اصولی پیروی نمی کند و در بیراهه همچون گمراه است. بی قاعده. بیراه. بیره. قاعده ندان :
آنگهی مالدار بی هنجار
مهر برلب نهاد چون مردار.
سنایی.
و او [ نوری ] آتش بدست گیرانیده بود و انگشتان او سیاه شده ، همچنان ناشسته نان میخورد. گفتم بی هنجار مردی است... شیخ گفت دگر گویی که بی هنجار مردی است. (تذکرةالالیاء عطار). || ناهنجار :
شید کافی سهمگین کو لنگ بی هنجار شد
بر ره هموار او خس رست و ناهموار شد.
سوزنی.
- بی هنجارگوی ؛ که سخنان باطل و نادرست گوید. یاوه گوی : گفت مگر از بزرگان چه زاید؟ گفت ای خداوند چیزی زاید بی هنجارگوی خانه برانداز. (منتخب لطایف عبید زاکانی چ برلن ص 161).

معنی بی هنجار به فارسی

بی هنجار
راهیکه جاده نداشته باشد . بی راه . یا ناهنجار
[anomic] [روان شناسی] مربوط به بیهنجاری
[anomalous skin effect] [فیزیک] اثر پوست در دماهای بسیار پایین و بسامدهای زیاد که در آن ضخامت لایۀ پوست رسانا از مسافت آزاد میانگین الکترون کمتر است
[anomalous dispersion] [فیزیک] تغییرات غیرعادی ضریب شکست برحسب طولِ موج
[anomalous potential] [ژئوفیزیک] اختلاف ناچیز میان پتانسیل گرانی واقعی و پتانسیل گرانی بهنجار
[anomalous trichromatic vision] [علوم پایۀ پزشکی] نوعی نارسایی رنگ بینایی (colour vision) که در آن فرد هر سه نوع رنگدانۀ یاخته ای مخروطی را دارد، ولی یکی از آنها نارسا یا بی هنجار است
[anomalous viscosity] [شیمی، فیزیک، مهندسی بسپار] ← گران رَوی نانیوتونی
[anomalous magnetic moment] [فیزیک] اختلاف بین اندازۀ گشتاور مغناطیسی مشاهده شده و مقدار پیش بینی شده برطبق نظریۀ دیراک

بی هنجار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعریف هنجار   • تعریف هنجار و ناهنجار   • انواع هنجار   • هنجار چیست   • چند نمونه هنجار اجتماعی   • فرق هنجار و ارزش   • هنجار و ارزش های اجتماعی   • هنجارهای اجتماعی در ایران   • معنی بی هنجار   • مفهوم بی هنجار   • تعریف بی هنجار   • معرفی بی هنجار   • بی هنجار چیست   • بی هنجار یعنی چی   • بی هنجار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بی هنجار
کلمه : بی هنجار
اشتباه تایپی : fd ik[hv
عکس بی هنجار : در گوگل

آیا معنی بی هنجار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران