برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1456 100 1

بی هنجاری

معنی بی هنجاری به فارسی

بی هنجاری
[anomaly] [فیزیک] انحراف از وضعیت عادی
[anomie] [روان شناسی] احساس شخصی حاکی از عدم تعلق به گروه اجتماعی و نیز احساس بیگانگی و ناامیدی در یک فرد یا جامعه به خصوص در اثنای رویدادهایی مانند جنگ و بلایای طبیعی و رکود اقتصادی
[height anomaly] [ژئوفیزیک] اختلاف میان ارتفاع بیضی وار و ارتفاع عمودین، یا فاصلۀ هر نقطه از سطح زمین از نقطۀ متناظر آن بر روی زمینسان
[propagation anomaly] [فیزیک] تغییر مشخصات انتشار که معمولاً ناشی از برخی تشدیدها در محیط انتشار است
[Bouguer anomaly] [ژئوفیزیک] اختلاف گرانی نظری با گرانی مشاهده ای پس از تصحیح های عرض جغرافیایی و ارتفاع و زمینگان متـ . بی هنجاری گرانی بوگه Bouguer gravity anomaly
[diversity anomaly] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] اختلاف در تنوع زیستی زیستگاه های مشابه در مناطق مختلف
[true anomaly, anomaly] [هوافضا] زاویۀ قرار گرفتن جسم در مدار که اندازۀ آن برابر است با میزان انحراف بُردار شعاع (radius vector) از محور اصلی مدار
[eccentric anomaly] [هوافضا] زاویه ای در نقطۀ حضیض که حاصل تقاطع قطری از دایرۀ محیطی مدار بیضوی گذرنده از جسم و خط عمود بر محور اصلی مدار بیضوی است
[geochemical anomaly] [زمین شناسی] تمرکز یک یا چند عنصر در خاک، گیاه، رسوب، سنگ یا آب که مشخصاً بیشتر از مقدار زمینه باشد
بی هنجاری زمین ...

بی هنجاری در دانشنامه آزاد پارسی

بی هَنْجاری (anomie)
در علوم اجتماعی، وضعیتی که در آن موازین رفتاری و اخلاقی متعارف نقض شوند. این اصطلاح غالباً به موقعیت هایی اطلاق می شود که در آن ها ظاهراً سامان اجتماعی برهم خورده است. مفهوم «بی هنجاری» را امیل دورکیم باب کرد و آن را برای توصیف جوامعی به کار برد که در حال گذر به مرحلۀ صنعتی اند. رابرت مرتون نیز بی هنجاری را نتیجۀ اختلاف میان هدف های مهم و فرصت های محدود می دانست و این مفهوم را برای تبیین انحرافات اجتماعی و جُرم در جامعۀ امریکا به کار برد.
جامعه شناسی (جامعه شناسی)اصطلاحات و مفاهیم

معنی بی هنجاری به انگلیسی

anomie (اسم)
بی هنجاری ، اعتقاد به بی نظمی ، بی توجهی به اصول دین
anomy (اسم)
بی هنجاری ، اعتقاد به بی نظمی ، بی توجهی به اصول دین

بی هنجاری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
بی هنجاری ANOMIE :[اصطلاح جامعه شناسی] مفهومی که نخستین بار به وسیله ی دورکهایم در جامعه شناسی کاربرد فراگیری یافت، و به وضعیتی اطلاق می شود که در آن هنجارهای اجتماعی نفوذ خود را بر رفتار فرد از دست می دهد.
منبع https://rasekhoon.net

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نظریه بی هنجاری دورکیم   • نظریه های آنومی اجتماعی   • معنی انومی   • قوم مداری   • نظریه آنومی مرتن   • هژمونی   • معنی بی هنجاری   • مفهوم بی هنجاری   • تعریف بی هنجاری   • معرفی بی هنجاری   • بی هنجاری چیست   • بی هنجاری یعنی چی   • بی هنجاری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بی هنجاری
کلمه : بی هنجاری
اشتباه تایپی : fd ik[hvd
عکس بی هنجاری : در گوگل

آیا معنی بی هنجاری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران