برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

بی سواد

/bisavAd/

مترادف بی سواد: امی، ناخوان، ناملا، مکتب ندیده ، عامی، عوام، نادان ، بی مایه، کم مایه

متضاد بی سواد: باسواد، ملا، دانا، فهیم

برابر پارسی: بی دانش

معنی بی سواد در لغت نامه دهخدا

بی سواد. [ س َ ] (ص مرکب ) (از: بی + سواد) آنکه خط خواندن نتواند. (ناظم الاطباء). که خواندن و نوشتن نداند. (یادداشت مؤلف ). ناخوانا. نانویسا. ناخوانده. امی. عامی : بی سواد کور است. || که معلومات بسیار و عمیقی ندارد: آدمی بیسواد. (یادداشت مؤلف ). کم مایه در دانش.

معنی بی سواد به فارسی

بی سواد
( صفت ) ۱ - آنکه خواندن و نوشتن ندارند . ۲ - بی علم بی معرفت .

معنی بی سواد در فرهنگ فارسی عمید

بی سواد
کسی که خواندن و نوشتن نداند.

بی سواد در جدول کلمات

بی سواد
امی
بی سواد قدیمی
امی
بی سواد و درس نخوانده
امی

معنی بی سواد به انگلیسی

analphabetic (صفت)
بی سواد
illiterate (صفت)
بی سواد ، عام ، عامی ، درس نخوانده
unlettered (صفت)
بی سواد ، نادان ، درس نخوانده
lowbrow (صفت)
بی سواد ، بی ادب ، بی فرهنگ ، دارای سلیقه پست
unread (صفت)
بی سواد ، خوانده نشده ، قرائت نشده

معنی کلمه بی سواد به عربی

بی سواد
امي

بی سواد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
بدون علم
Setayesh
کسی که نتواند بخواند و نتواند بنویسد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بیسواد در جدول   • تعریف سواد   • معنی بیسواد   • معنی پژمردگی   • معنی بیسواد در جدول   • معنی کینه و دشمنی   • معنی سواد   • معنی کینه ودشمنی   • معنی بی سواد   • مفهوم بی سواد   • تعریف بی سواد   • معرفی بی سواد   • بی سواد چیست   • بی سواد یعنی چی   • بی سواد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بی سواد

کلمه : بی سواد
اشتباه تایپی : fd s,hn
آوا : bisavAd
نقش : صفت
عکس بی سواد : در گوگل

آیا معنی بی سواد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )