برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1441 100 1

بی رادع و مانع

معنی بی رادع و مانع در لغت نامه دهخدا

بی رادع و مانع. [ دِ ع ُ ن ِ ] (ترکیب عطفی ) سرخود و لگام گسیخته. که پیش گیرنده و بازدارنده ندارد. و رجوع به رادع و مانع شود.

معنی بی رادع و مانع به فارسی

بی رادع و مانع
سر خود و لگام گسیخته ٠ که پیش گیرنده و باز دارند. ندارد ٠

بی رادع و مانع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بی رادع و مانع   • مفهوم بی رادع و مانع   • تعریف بی رادع و مانع   • معرفی بی رادع و مانع   • بی رادع و مانع چیست   • بی رادع و مانع یعنی چی   • بی رادع و مانع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بی رادع و مانع
کلمه : بی رادع و مانع
اشتباه تایپی : fd vhnu , lhku
عکس بی رادع و مانع : در گوگل

آیا معنی بی رادع و مانع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران