برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1423 100 1

بیوراسب

معنی بیوراسب در لغت نامه دهخدا

بیوراسب. [ وَ اَ / ب َ وَ ] (اِخ ) (از: بیور = ده هزار + اسب ) لقب ضحاک بوده است چه ده هزار اسب بر درگاه او موجود بوده است. (از جهانگیری ) (از غیاث ) (از آنندراج ) (رشیدی ) (انجمن آرا) :
افسانه شد حدیث فریدون و بیوراسب
زان هر دو آن کدام بمخبر نکوتر است.
خاقانی.
کتف محمد ازدر مهر نبوتست
بر کتف بیوراسب بود جای اژدها.
خاقانی.
تیر چون مار بیوراسب شده
زو سوار اوفتاده اسب شده.
نظامی.
و رجوع به آک و ده آک ، بیور، بیورسب ، پیورسپ ، بیوراسف ، ضحاک ، یشتها، فرهنگ ایران باستان صص 145 - 228 و التفهیم ص 254، 257 شود.

معنی بیوراسب به فارسی

بیوراسب
صاحب ده هزاراسب، لقب ضحاک

بیوراسب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
دارنده اسبی به ارزش ده هزار اسب و دارنده ده هزار اسب
بیوراسپ
علی باقری
بیوراسب:
دکتر کزازی در مورد واژه ی "بیوراسب " می نویسد : (( بیور ریختی است ، از بور bēwar در پهلوی ، به معنی ده هزار و بیوراسب ، بَرْنام دهاک ، به معنی " آنکه ده هزار اسب دارد " . ))
((کجا بِیوراسْپَش همی خواندند،
چنین نام بر پهلوی راندند.))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 277.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نام یکی از دو آشپز ضحاک در حل جدول   • داستان ضحاک و کاوه آهنگر   • نام آشپز ضحاک   • نام آشپز نیکوکار ضحاک   • داستان ضحاک ماردوش   • فریدون در شاهنامه   • نام آشپز ضحاک درحل جدول   • ضحاک ماردوش سعیدی سیرجانی   • معنی بیوراسب   • مفهوم بیوراسب   • تعریف بیوراسب   • معرفی بیوراسب   • بیوراسب چیست   • بیوراسب یعنی چی   • بیوراسب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیوراسب
کلمه : بیوراسب
اشتباه تایپی : fd,vhsf
عکس بیوراسب : در گوگل

آیا معنی بیوراسب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )