برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

بیدرنگ

/biderang/

معنی بیدرنگ در لغت نامه دهخدا

بیدرنگ. [ دَ رَ] (ق مرکب ) (از: بی + درنگ ) بدون درنگ. بدون توقف. فوراً. فی الفور. بشتاب. بسرعت. بچالاکی و چستی. چالاک و زود. (ناظم الاطباء). بی تأمل. فوراً. بی توقف. در ساعت. در وقت. در دم. فی الحال. حالاً. در حال. بدون تعویق. بلا توقف. فی الساعه. بلا تأخیر. بلا تعویق. بدون تأخیر. بدون توقف. بلا تأنی. تند و چابک. اندر زمان. علی الفور. یکایک. و رجوع به درنگ شود :
که من با سواران ایران بجنگ
سوی شهر توران شوم بیدرنگ.
فردوسی.
وگر دیگری پیشم آید بجنگ
بخاک اندر آرم سرش بیدرنگ.
فردوسی.
که گودرز و گیو اندر آمد بجنگ
سپه راند باید کنون بیدرنگ.
فردوسی.
بمانید تا او بیاید بجنگ
که او خود شتاب آورد بیدرنگ.
فردوسی.
وان سر انگشتان او را بر بریشمهای او
جنبشی بس بلعجب وآمد شدی بس بیدرنگ.
منوچهری.
بتازید بر این سپه بیدرنگ
که اینان نباشند مردان جنگ.
اسدی.
چورفتند نزد سراپرده تنگ
بچاره شدند اندرو بیدرنگ.
اسدی.
بگل ماند که گرچه خوب رنگست
نپاید دیر و مهرش بیدرنگ است.
(ویس و رامین ).
هرک آمده ست زود برفته ست بیدرنگ
برخوان اگر نخوانده ای آثار خسروان.
ناصرخسرو.
فروبردن اژدها بیدرنگ
بینباشتن در دهان نهنگ.
نظامی.
صد سبو را بشکند یکپاره سنگ
و آب چشمه میزهاند بیدرنگ.
مولوی.
دیدن نور است آنگه دید رنگ
وین بضد نور دانی بیدرنگ.
مولوی.
|| ناگهان. (ناظم الاطباء).
- بی درنگ و گمان ؛ بلا شک و شبهه. (ناظم الاطباء).

معنی بیدرنگ به فارسی

بیدرنگ
بی تائ مل فورا بی توقف .

معنی کلمه بیدرنگ به عربی

بیدرنگ
اجل , بعيدا , حالا , مباشر

بیدرنگ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حالا ..
بی توقف بدون تحمل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بی درنگ در جدول   • توقفگاه خودرو   • معنی بی درنگ در جدول   • نقص در اعضای بدن   • فورا و بی درنگ در جدول   • معنی ارادی   • معنی درنگ چیست   • ازرده شدن   • معنی بیدرنگ   • مفهوم بیدرنگ   • تعریف بیدرنگ   • معرفی بیدرنگ   • بیدرنگ چیست   • بیدرنگ یعنی چی   • بیدرنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیدرنگ

کلمه : بیدرنگ
اشتباه تایپی : fdnvk'
آوا : biderang
نقش : قید
عکس بیدرنگ : در گوگل

آیا معنی بیدرنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )