برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

بیدرفش

معنی بیدرفش در لغت نامه دهخدا

بیدرفش. [ دِ رَ ] (ص مرکب ) (از: بی + درفش = درخش ) بی تابش. بی نور. بدون درخشش. || بدون بیرق. رجوع به درفش شود.

بیدرفش. [ دِ رَ ] (اِخ ) از پهلوانان لشکر ارجاسپ پادشاه توران که معاصر گشتاسپ و اسفندیار بود. (دایرة المعارف فارسی ). پهلوی ویدرفش (ایاتکازریران ) پهلوان لشکر ارجاسپ. رجوع به مزدیسنا ج 1 ص 287، ج 2 ص 274 و یسنا ص 63، فرهنگ ایران باستان ص 260 و حاشیه ٔ برهان چ معین شود. برادر گرگسار، یکی از سران سپاه ارجاسب تورانی در جنگ با گشتاسب و او زریر برادر گشتاسب را بکشت و خود بدست اسفندیار کشته شد. (یادداشت مؤلف ) : و اسفندیار در آن جنگ آثار خوب نمود و بیدرفش جادو را از بزرگان ترک به مبارزت بکشت. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 51).

معنی بیدرفش به فارسی

بیدرفش
از پهلوانان لشکر ارجاسپ پادشاه توران که معاصر گشتاسپ و اسفندیار بود ٠

بیدرفش در دانشنامه ویکی پدیا

بیدرفش
بیدِرَفش از پهلوان لشکر ارجاسب شاه خلخ در دوران شاهی گشتاسپ است. او در جنگ دینی ایرانیان با تورانیان زریر برادر گشتاسپ را کشت و خود نیز در آن جنگ به دست اسفندیار کشته شد. وصف شاهنامه از بیدرفش:
فهرست تورانیان در شاهنامه
پس از پادشاهی کیخسرو نوبت حکمرانی سلالهٔ گشت لهراسپ رسید و اغلب جنگ های این خاندان با اقوام و قبایل صحراگردی بود که از شمال و از دو سوی دریای خزر به سرحدات ایران هجوم آوردنده بودند. لهراسپ پیر و مراد، برای مقابله این مهاجمان ترک چگل سپاهی به فرماندهی گشتاسپ به مرزها روانه کرد. گشتاسپ وزیری بنام جاماسپ دارد که هم پیشگو و هم ستاره شناس است و نتیجه او از نبرد پیش رو کشته شدن برادر و پسر گشتاسپ و همچنین پسر خویش است اما فرجام جنگ را پیروزی ایرانیان پیش بینی نمود.
نبرد تا پایان هفته دوّم بی نتیجه ادامه داشت هر دو سپهسالار بیمناک از فرجام کار، میدان نبرد سراسر مملو از اجساد کشتگان و زمین نبرد رنگ خون گشته بود. آثار پیشگویی به واقعیت پیوسته پسر گشتاسپ و جاماسپ هلاک شدند و اینک نوبت زریر برادر گشتاسپ است که داخل میدان نبرد گشته شصت تن از ترکان را بر زمین افکنده و شاه ترکان ارجاسپ در قبال چنگ یازیدن با زریر پاداشی تعیین نمود ولی از ترکان کسی داوطلب نبرد با زریر نگشت. ارجاسپ وعده ازدواج با دختر خویش و تخت و کلاه داد و بیدرفش از میان سپاه بیرون جست:
بیدرفش به معنی بی تابش و بی نور است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بیدرفش در دانشنامه آزاد پارسی

بیدِرَفْش
بنابر شاهنامه، از پهلوانان ارجاسپ، پادشاه توران و از معاصران گشتاسپ و اسفندیار. چون کسی از تورانیان داوطلب نبرد با زریر نشد، بیدرفش این مهم را برعهده گرفت ، اما چون یارای رویارویی با زریر را نداشت ، در کمین نشست و ژوبینی زهر آبدار از پشت به سوی او انداخت و پس از پیروزی بر او، جامه ، تاج ، درفش و سلاح او را برگرفت و برای ارجاسپ برد. سرانجام، بیدرفش در نبرد با بستور، پسر زریر، و اسفندیار که به یاری بستور رفته بود، کشته شد.

بیدرفش را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بیدرفش   • مفهوم بیدرفش   • تعریف بیدرفش   • معرفی بیدرفش   • بیدرفش چیست   • بیدرفش یعنی چی   • بیدرفش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیدرفش

کلمه : بیدرفش
اشتباه تایپی : fdnvta
عکس بیدرفش : در گوگل

آیا معنی بیدرفش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )