برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

بیت اللطف

معنی بیت اللطف در لغت نامه دهخدا

بیت اللطف. [ ب َ تُل ْ ل ُ ] (ع اِ مرکب ) کنایه از لولی خانه . (غیاث ) (آنندراج ). فاحشه خانه. (یادداشتهای قزوینی ج 4 ص 72). خرابات. خرابات خانه. (زمخشری ).زغا و قحبه خانه. دلال خانه. جای زنان بد :
آنانکه زن خویش نمایند مبدل
جمعند به بیت اللطف انجمن تو.
شفائی (از آنندراج ).
هست دیوانخانه و خلوتگه خاتون و تو
آن یکی دارالمقام وین یکی بیت اللطف.
نثاری تبریزی.
دیروز آنکه مرید شیخ دین بود
امروز کله شمار بیت اللطف است.
آقارهی شاپور.
و رجوع به یادداشتهای قزوینی ج 4 ص 72 شود.

معنی بیت اللطف به فارسی

بیت اللطف
( اسم ) خانه روسپیان فاحشه خانه لولی خانه : (( آنان که زن خویش نمایند مبدل جمعند به بیت الصف انجمن تو . )) ( شفائی ) توضیح درصورتیکه کلمه بفتح لام و طائ باشد تسمیه بضداست چه لطف بمعنی نیکوکاری ایت و باید دانست که لطف بضم اول بمعنی نزدیک شدن و الطاف بمعنی چسبیدن آمده ولی در شعر شفائی طائ متحرک است ( مگر آنکه گفته شود بضرورت چنین خوانده شده ) . صاحب بهارعجم اصل را ( بیت النطف ) بضم اول ( خانه نطفه ها ) دانسته و بیتی شاهد آورده : (( بابای تو جاروب کش بیت نطف شد اجداد تو گشتند بتدریج بزرگان . )) ( شفائی . بها . ) ولی بیت الطلف در متون مکرر آمده .
کنایه از لولی خانه ٠ فاحشه خانه ٠ خرابات ٠ خرابات خانه ٠

بیت اللطف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بیت اللطف   • مفهوم بیت اللطف   • تعریف بیت اللطف   • معرفی بیت اللطف   • بیت اللطف چیست   • بیت اللطف یعنی چی   • بیت اللطف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیت اللطف

کلمه : بیت اللطف
اشتباه تایپی : fdj hggxt
عکس بیت اللطف : در گوگل

آیا معنی بیت اللطف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )