برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم

بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم

معنی ضرب المثل -> بگذار خودم را جا کنم، آن وقت ببین چه ها کنم
عقیده کسی که در ابتدای کار برای رسیدن به هدف و پیشبرد کارش خود را جلوه داده و سازگاری و حوصله داشته باشد و وقتی موقعیت خود را تثبیت کرد و بر اوضاع مسلط شد هر طور دلش خواست رفتار کند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم   • مفهوم بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم   • تعریف بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم   • معرفی بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم   • بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم چیست   • بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم یعنی چی   • بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم

کلمه : بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم
اشتباه تایپی : f'bhv o,nl vh [h ;kl Hk ,rj ffdk ]i ih ;kl
عکس بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم : در گوگل

آیا معنی بگذار خودم را جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )