بگده

لغت نامه دهخدا

بگده. [ ب ِ دَ ] ( اِ ) کارد پهن و بزرگ و ساطور. ( ناظم الاطباء ).

فرهنگ فارسی

کارد پهن و بزرگ و ساطور

پیشنهاد کاربران

خنجر
بگفت این و یک بِگده بودش زرین
مرصّع به یاقوت و درّ ثمین

بپرس