بوریج

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/bavrij/ بریان کن سرخ کن – کباب کن – امر سرخ کردن & بگریز فرار کن

معنی یا پیشنهاد شما