بوریته

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/boorite/ فراری گریخته

ارتباط محتوایی

معنی بوریته، مفهوم بوریته، تعریف بوریته، معرفی بوریته، بوریته چیست، بوریته یعنی چی، بوریته یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف ب، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ب
کلمه: بوریته
کلمه بعدی: بوریتو
اشتباه تایپی: f,vdji
عکس بوریته : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما