بوریتن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/booriten/ فرار کردن

ارتباط محتوایی

معنی بوریتن، مفهوم بوریتن، تعریف بوریتن، معرفی بوریتن، بوریتن چیست، بوریتن یعنی چی، بوریتن یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف ب، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ب
کلمه: بوریتن
کلمه بعدی: بوریته
اشتباه تایپی: f,vdjk
عکس بوریتن : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما