به نام خدا

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

به نام خدا (فیلم ۲۰۰۷). «به نام خدا» فیلمی پاکستانی است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به شان شاهید و نصیرالدین شاه اشاره کرد.
۲۰ ژوئیه ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-07-۲۰) (Pakistan)
۴ آوریل ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-04-۰۴) (India)عکس به نام خدا (فیلم ۲۰۰۷)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

in the name of god
in the name of god in the name of allah
in the name of God/Allah توجه به بزرگ بودن G / H
In the name of God / In the name of god / In the name of Allah
in the name of Allah
IN THE NAME OFGOD in the name of God

کلمه خدابایدتمام حروفش بزرگ باشد
In the name of GOD
in the name of god📰in the name of allah
( With your name ( Allah
به زبان آلمانی میشه
Im Namen Gottes
In the name of allah or in the name of God
in the name of good
Inthe. name of good
thank god
In ty name of God
In the name of God
این ده نیم آف کرد

In the name of God/Allah
In the name Of God
به نام خدا
اصلی و درستش این میشه
IN GOD WE TRUST
In the name of GOD/به نام خدا{کلمه god باید تمام حروفهایش بزرگ باشد}/ ( ( G, H, O ) )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما