برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

به تندی

به تندی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لل
سریع
نگار
شتابان
باعجله
سریع
با سرعت بسیار زیاد
علی سیریزی
شتابان ، سریع
بستگی به کاربرد واژه دارد : به تندی صحبت کردن یعنی از روی عصانیت و درشت صحبت کردن است.
تند صحبت کردن یعنی سریع حرف زدن به گونه ای که شنونده برخی کلمات را نشنود.
به تندی گام برداشتن، یعنی با شتاب و با سرعت راه رفتن، دویدن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی به تندی   • مفهوم به تندی   • تعریف به تندی   • معرفی به تندی   • به تندی چیست   • به تندی یعنی چی   • به تندی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی به تندی
کلمه : به تندی
اشتباه تایپی : fi jknd
عکس به تندی : در گوگل

آیا معنی به تندی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )