برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1552 100 1
شبکه مترجمین ایران

به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه

به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه

معنی ضرب المثل -> به اسم بچه، مادر می خوره قند و کلوچه
استفاده از موقعیت و توفیق دیگری نظیر: به نام من به کام تو.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه   • مفهوم به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه   • تعریف به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه   • معرفی به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه   • به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه چیست   • به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه یعنی چی   • به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه

کلمه : به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه
اشتباه تایپی : fi hsl f]i lhnv ld o,vi rkn , ;g,]i
عکس به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه : در گوگل

آیا معنی به اسم بچه مادر می خوره قند و کلوچه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )