بهتر

/behtar/

معنی انگلیسی:
better, superior

لغت نامه دهخدا

بهتر. [ ب ِ ت َ ] ( ص تفضیلی ) ( از: بِه ْ + تر، علامت صیغه تفضیلی ) نیکوتر. خوبتر. زیباتر. جمیل تر. ( فرهنگ فارسی معین ). خوبتر و نیکوتر. زیباتر. شایسته تر و پسندیده تر. ( ناظم الاطباء ) :
چیست از گفتار خوش بهتر که او
مار را آرد برون از آشیان.
خفاف.
مار را هرچند بهتر پروری
چون یکی خشم آورد کیفر بری.
بوشکور.
همانم نه امروز دیگر شدم
ز دی بهترم من نه بدتر شدم.
فردوسی.
ستاره شمر اختران را بدید
یکی روز بهترچنان چون سزید.
فردوسی.
گفتم ای زن که تو بهتر ز زنان باشی
از نکوکاران وز شرمگنان باشی.
منوچهری.
ز بهتر سخن نیست پاینده تر
وز او خوشتر و دل فزاینده تر.
اسدی.
فرمان خداوند را باشد که وی حال بندگان بهتر داند. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 229 ).
بدو گفتم ای بهتر از جان و دل
چو بردی دل من کنون جان ببر.
مسعودسعد.
پرسید [ بخت النصر دانیال را ] که چون بود در آتش شما را، گفت هرچه بهتر. ( مجمل التواریخ و القصص ). در این میان بهتر بنگریست هر دو پای خود را بر سر چهار مار دید. ( کلیله و دمنه ).
بر دشمنان نهم دل چون دوستان نبینم
با بدتری بسازم چون بهتری ندارم.
خاقانی.
من بدلها انگبینم او چو موم
پس تو زین دو آنچه بهتر برگزین.
خاقانی.
ثنا باد بر جان پیغمبرش
محمد فرستاده بهترش.
سعدی.
- امثال :
رفت بهترش کند بدتر شد.
همنشینم به بود تا من از او بهتر شوم .
- از ما بهتران ؛ جن و پری. ( یادداشت بخط مؤلف ).

بهتر. [ ب ُ ت ُ ] ( ع ص ) مرد کوتاه. ج ، بَهاتِر. ( منتهی الارب ) ( از مهذب الاسماء ) ( از ذیل اقرب الموارد ) ( آنندراج ). مرد کوتاه و زن کوتاه. ( از ناظم الاطباء ). مؤنث : بُهتُرَة. ( منتهی الارب ) ( از ذیل اقرب الموارد ) ( آنندراج ).

بهتر. [ ب َ ت َ ] ( ع اِ ) دروغ. ( ناظم الاطباء ) ( از ذیل اقرب الموارد ). رجوع به بهتره شود.

فرهنگ فارسی

۱ - نیکوتر خوبتر : ( این جنس بهتر از آن دیگری است . ) ۲ - زیباتر جمیلتر. ۳ - شایسته تر.
دروغ .

فرهنگ معین

(بِ تَ ) (ص تف . ) ۱ - نیکوتر، خوب تر. ۲ - زیباتر، جمیل تر. ۳ - شایسته تر، لایق تر. ۴ - با کیفیت خوب تر.

فرهنگ عمید

خوب تر، نیکوتر.

دانشنامه عمومی

بهتر (ترانه زین). «بهتر» ( انگلیسی: Better ) ترانه ای از خواننده و ترانه نویس انگلستانی زین ملک است. این ترانه در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ از طریق آرسی ای رکوردز به عنوان تک آهنگ لید سومین آلبوم استودیویی اش نیست گوش شنوا ( ۲۰۲۱ ) منتشر شد. موزیک ویدئوی «بهتر» به کارگردانی رایان هوپ و به همراه ترانه منتشر شد.
• زین ملک
• دیوید براون
• Dustin Bowie
• Michael McGregor
• Cole Citrenbaum
• Philip von Boch Scully
در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰، زین در یک ویدئوی تیزر کوچک، که شامل یک کلیپ کوچک از آغاز موزیک ویدیو رسمی است، «بهتر» را به نمایش گذاشت.
عکس بهتر (ترانه زین)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

جدول کلمات

ارجح

مترادف ها

better (صفت)
برتر، بهتر، بیشتر، خوبتر، نیکوتر، چیز بهتر، افضل

پیشنهاد کاربران

خوشتر. [ خوَش ْ / خُش ْ ت َ ] ( ص تفضیلی ) بهتر. نیکوتر. نکوتر. زیباتر. قشنگتر. ( ناظم الاطباء ) : فردا صبوح باید کرد که بامداد باغ خوشتر باشد. ( تاریخ بیهقی ) . خداوند نیکو بشنود و این بندگان که حاضرند نیز بشنوند تا صواب است یا نه آنگاه آنچه خوشتر آید می باید کرد. ( تاریخ بیهقی ) . پادشاهان بزرگ آن فرمایند که ایشان را خوشتر آید. ( تاریخ بیهقی ) .
...
[مشاهده متن کامل]

گوید از عمر و شادی چه بود خوشتر
مکن اندیشه فردا بخور و بشکن.
ناصرخسرو.
در نظاره او آسمان چشم حیرت گشاده ، تنزهی هر چه دلکش تر و نظاره گاهی هر چه خوشتر. ( کلیله و دمنه ) .
گر دم چنبر چوبین که شنودند خوش است
پس دم آن خوشتر کز چنبر مینا شنوند.
خاقانی.
خاقانیم که مرگم از زندگی است خوشتر
تا چون که نیست گردم داند که هست اویم.
خاقانی.
نفس عنبرین دار و آه آتشین زن
کزین خوشتر آب و هوائی نیابی.
خاقانی.
خوشتر آن باشد که سرّدلبران
گفته آید در حدیث دیگران.
مولوی.

دلچسب تر
خوشترک. [ خوَش ْ / خُش ْ ت َ رَ ] ( ص تفضیلی ، ق مرکب ) کمی خوش آیندتر. قدری نیکوتر. ( ناظم الاطباء ) . کمی بهتر. || نرم تر. آرام تر :
ما که با داغ نام سلطانیم
ختلی آن به که خوشترک رانیم.
نظامی.
...
[مشاهده متن کامل]

فرس خوشترک ران که صحرا خوش است.
نظامی.
|| بسیار خوشتر. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ) .

برتر
بهتریدن = بهتر شدن.
بهتراندن = بهتر شدن.
در مقایسه ی دو چیز یا دو کس کاربرد دارد مثلا کار خوب کردن بهتر از کار بد کردن است و نتیجه ی بهتری دارد.
better/best انگلیسی نیز از ریشه بهتر و بهشت فارسی هستند . اینکه این دو صفت برتر و برترین در انگلیسی بی قاعده اند علت همین است.
جالبه بدونین:
بِه = boot ( خوب )
بِهتَر = better ( خوبتر )
بِهِشت/بهست = best ( خوبترین )
نیکوتر، خوب تر

better
better than= بهتر از
احسن
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس