برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1378 100 1

بنی عبدالدار

بنی عبدالدار در دانشنامه اسلامی

بنی عبدالدار
بنی عبدالدار تیره ای بزرگ از قریش و پرده دار کعبه بودند.
بنی عبدالدار فرزندان عبدالله بن قُصَیّ بن کِلاب شهره به عبدالدار را گویند. عبدالله یکی از ۴ پسر قُصیّ بن کلاب و بزرگسال ترین آنان بود. سه برادر او عبد مناف جد اعلای بنی هاشم و بنی مطلب و بنی امیه ، عبدالعزی جدّ اعلای بنی اسد از جمله خدیجه و زبیربن عوام و عبد بن قُصَیّ شهره به عبد قُصَیّ نام داشتند. عبدالدار سه خواهر به نامهای هند همسر عبدالله بن عمار حضرمی و برة و تخمر داشت. عبدالدار ۵ پسر نیز به نامهای وهب، کلده، سَبّاق، عبد مناف و عثمان داشت و از سه تن آخری سه شاخه بزرگ بنی عبدالدار پدید آمد و نسل وی از هر سه ادامه یافت. به افراد منتسب به عبدالدار به اختصار «عَبْدَری» گویند. بنو سباق غالباً در حجاز و مکه ساکن بودند. شماری از بنی عبد مناف بن عبدالدار نیز پس از اسلام و فتح اندلس بدان دیار رفته، در شهر سَرَقُسْطَه (زاراگوزا) و اطراف آن از جمله در قریه قربلان ساکن بودند. به احتمال زیاد در دیگر نقاط قلمرو اسلام نیز سکونت داشته اند که در تاریخ ثبت نشده است. بنی عثمان غالباً ساکن مکه و پرده دار کعبه بوده اند و تیره ای از آنان به نام بنوجبیر در بصره سکونت داشته اند. از جمله وابستگان بنی عبدالدار، آل علاط بهزی خاندانی از بنی سلیم را می توان نام برد که از طریق سببی با آنان پیوند داشتند.
مناصب بنی عبدالدار
در دوره جاهلی پس از مرگ حلیل خزاعی بزرگ مکه قصی بن کلاب داماد و جانشین وی بزرگ مکه شد و تیره های قریش را از اطراف مکه به داخل شهر آورد و قبایل دیگر از جمله خزاعه را به بیرون شهر فرستاد. قصی وضع سیاسی دینی مکه را بهبود بخشید و چند منصب سیاسی اجتماعی و دینی از جمله حجابت (کلیدداری و پرده داری کعبه)، رفادت (غذا دادن به حجگزاران در ایام حجسقایت (آب دادن به حاجیان)، لواء (فرماندهی جنگ و حمل پرچم اصلی هنگام جنگ) را عهده دار بود و دارالندوه (مجلس مشورتی بزرگان قوم) را تأسیس کرد. پسران قُصَیّ به ویژه عبد مناف در زندگی پدر به بزرگی و شهرت رسیدند. عبدالدار با وجود برتری سنی نسبت به برادران در شرف و کسب افتخارات و نفوذ اجتماعی به پایه برادران خود نرسید ، از این رو لذا قصی به هنگام پیری مناصب مهم مکه چون حجابت ، رفادت ، سقایت ، لواء و ریاست دارالندوه را به عبدال ...

ارتباط محتوایی با بنی عبدالدار

بنی عبدالدار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بنی عبدالدار   • مفهوم بنی عبدالدار   • تعریف بنی عبدالدار   • معرفی بنی عبدالدار   • بنی عبدالدار چیست   • بنی عبدالدار یعنی چی   • بنی عبدالدار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بنی عبدالدار
کلمه : بنی عبدالدار
اشتباه تایپی : fkd ufnhgnhv
عکس بنی عبدالدار : در گوگل

آیا معنی بنی عبدالدار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )