بنچاق

/bonCAq/

مترادف بنچاق: سند، قباله

معنی انگلیسی:
original document or title-deed

لغت نامه دهخدا

بنچاق. [ ب ُ ] ( ترکی ، اِ ) قباله. سند ملک. || سند ( در تداول دفاتر رسمی ). سندی که بموجب آن معامله ای رسمی انجام گرفته و سندی که نشان دهنده انجام معامله ای است. و آن جز سند مالکیت است.

فرهنگ فارسی

( اسم ) هر نوع سند راجع بمالکیت یا نقل و انتقالات قبلی در مورد مالی که فعلا مورد معامله قرار میگیرد قبال. ملک سند قدیمی .

فرهنگ معین

(بُ ) [ تر. ] ( اِ. ) قباله ، سند قدیمی ، سند مالکیت غیررسمی . بُنْجَه هم گفته شده .

گویش مازنی

/ben chaagh/ بنچاق – سند اصلی - شجره نامه

واژه نامه بختیاریکا

بُنچَک

دانشنامه آزاد فارسی

بُنْچاق
(یا: بُنْچِه) واژه ای ترکی، نوعی سند حقوقی. اصطلاحاً به قباله های قدیمی مالکیت ملک اطلاق می شود و به موجب آن معامله ای رسمی صورت می گیرد و نشان دهندۀ انجام معامله است. امروزه، در خرید و فروش ملک، قباله و اسناد جدید از روی آن تنظیم می گردد. در قدیم به سجلات علما و مجتهدان محل، قبوض مالیات و عوارض نقل و انتقال نامه ها، و حتی فرمان های حکام و پادشاهان، که دلالت بر مالکیت فرد بر ملکی داشت، نیز بنچاق می گفتند. در نگارش بنچاق، در سمت راست، حاشیه ای برای توضیحات و امضای شهود در نظر گرفته می شد و پایان هر سطر، در سمت چپ، نوشته ها به طرف بالا متمایل بود و حاشیه ای نداشت تا جایی برای اضافه کردن کلمه یا کلماتی باقی نماند. بنچاق ها متعلق به دورۀ پیش از تأسیس دفاتر رسمی ثبت اسناد و بیشترین نمونۀ آن ها متعلق به دورۀ قاجار است. قدیم ترین بنچاق یافته شده به زبان های ایرانی، بنچاق اورامان است شامل سه سند مربوط به فروش دو تاکستان که بر روی پوست آهو نوشته شده و در اورامان کردستان پیدا شده و اکنون در موزۀ بریتانیا محفوظ است. دو سند از این بنچاق به زبان و خط یونانی و یکی به زبان و خط پارتی با تاریخ اشکانی متعلق به حدود قرن ۱م است. امروزه بنچاق ها علاوه بر اعتبار حقوقی، از منابع مهم مطالعات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می روند.

پیشنهاد کاربران

اصل آن بنچاک است که به شکل بنجاق تغییر یافته.
واژه ایرانی است.
درود بنچاق احتمالا پارسی است در بختیاری بُنچَک یا بنچگ به معنی ریشه و اصل است و بنجاق گویا دگرگون شده آن است در ترکی یا عربی
بنچاق واژه کاملا پارسی است چون ترکی آن می شود یدکلوبسه این یعنی بنچاق صد درصد پارسی است. چقدر دوستان دوست دارم واژه پارسی ترکی باشند عجیب غریباه
مطابق فرهنگ برهان قاطع کلمه چک هم ترکی هست. فرهنگ برهان قاطع حدود 350 سال پیش نوشته شده است
سلام من خودم بنگاه دارم و کلن ابا اجدادن .
بونچاق و قولچاق ترکی هستند
رجوع شود به کلمه چاق که عمید دهخدا و معین هر سه بر تورکی بودنش اطمینان دارند
بنچاق
منابع• http://Www.iwl.ir
بن واژه فارسی هست و چک هم فارسی هست
احتمالا بنچاق ترکی شده همون بنچک هست
اخر هرچیزی که قاف و غین داشت که ترکی نمیشود با کدام ریشه اخر چگونه ؟ - بنچاق گویه کوچه و بازاری بن چک و چک واژه ای پارسی است
چک بنوشت یکی مأمون را و یکی امین را بدانچه ایشان را نامزد کرده بود و خود باایشان به خانه ٔ کعبه اندر شد و هر دو را سوگند داد و خلق هم به مزگت مکه اندر بودند بفرمود تا هر دو چک بر در کعبه بیاویختند
...
[مشاهده متن کامل]

ترجمه تاریخ طبری
هم نگذرم سوی تو هم ننگرم سوی تو
دل ناورم سوی تو اینک چک تبرا.
کسائی
به قیصر سپارم همه یک به یک
ازین پس نوشته فرستیم و چک.
فردوسی

اسناد راجع به مالکیت یا نقل و انتقال سابق بر معامله ای که فعلا انجام میگیرد.
آیا بنچاق داشتن ملاک مالکیت است و با دردست داشتن بنچاق میتوان سند تکبرگ دا گرفت
بنچاق: [اصطلاح حقوق]اسناد راجع به مالکیت یا نقل و انتقال سابق بر معامله ای که فعلاً انجام می گیرد.
بنچاق واژه ای است که در معمولاً محاورهٔ امروز به �سند رسمی فروش اموال غیرمنقول� گفته می شود. منظور از �سند رسمی� سندی است که در دفاتر اسناد رسمی ( دفترخانه ) تهیه می شود و دربرابر اسنادی قرار دارد که میان
...
[مشاهده متن کامل]
مردم و یا در بنگاه های معاملات ملکی منعقد می شود و در قانون به عنوان �سند عادی� از آن یاد شده است. منظور از �اموال غیرمنقول� عموماً ملک، زمین و آپارتمان و از این قبیل می باشد که نمی توان آن را جابه جا کرد. در مقابل �اموال غیرمنقول�، �اموال منقول� قرار دارد که برای انواع خودرو، موتورسیکلت و از این قبیل به کار می رود. بنچاق ( سند رسمی فروش اموال غیرمنقول ) با �سند مالکیت� متفاوت است اما در تقابل با آن نیست و پیش نیاز اخذ سند مالکیت ( تک برگی ) می باشد. اگرچه هردو سند رسمی مبین مالکیت خریدار است اما در بنچاق جزئیات بیش تری از ملک و متعلقات آن درج شده است.

ancient deed
بنچاق سند رسمی هر گونه معامله است که در دفتر اسناد رسمی نوشته و امضا میشود . در مقابل سندی که در باب مالکیت از ادارات ثبت صادر میشود.
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٣)

بپرس