برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

بنده پروری

معنی بنده پروری در لغت نامه دهخدا

بنده پروری. [ ب َ دَ / دِ پ َرْ وَ ] (حامص مرکب ) عمل بنده پرور. (فرهنگ فارسی معین ) :
تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند.
حافظ.

معنی بنده پروری به فارسی

بنده پروری
عمل بنده پرور

بنده پروری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بللللت
مهربانی ومحبت کردن
مانی رسولی
مهربانی و محبت
مانی میرحسینی
مهربانی و محبت
محمد
مهربانی و محبت کردن به دیگران
#مهربانی
حدیثه
رفتار دوستانه داشتن
صغری
مهربانی ، عمل بنده پرور
علی اصغر
محبت مهربانی مواظبت
صادق جمالی باشی
محبت خدا به بندگانش
صادق جمالی باشی
محبت خدا به بندگان
ایلیا
مهربانی خداوند به بندگان
خر
من باحال
نگین
رفتار دوستانه
آیلار
مهربانی محبت به دیگران
معصومه
مهربانی رفتار دوستانه
صدراباقرزاد تبریز
محبت به بنده ها
علیرضا
مهربانی خدا به بنده هایش
امیر عباس
رفتار دوستانه داشتن،مهربانی و لطف کردن
ثناکمندانی
مهربانی ولطف کردن
۱۲۳۴
رفتار دوستانه داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند   • سکندری یعنی چه   • نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند تفسیر   • معنی بیت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن   • معنی نه هرکه آینه سازد سکندری داند   • نه هر چشمی نظر دارد   • معنی غزل 177 حافظ   • معنی سکندری   • معنی بنده پروری   • مفهوم بنده پروری   • تعریف بنده پروری   • معرفی بنده پروری   • بنده پروری چیست   • بنده پروری یعنی چی   • بنده پروری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بنده پروری

کلمه : بنده پروری
اشتباه تایپی : fkni ~v,vd
عکس بنده پروری : در گوگل

آیا معنی بنده پروری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )