برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1561 100 1
شبکه مترجمین ایران

بنات النعش

/banAtonna'S/

معنی بنات النعش در لغت نامه دهخدا

بنات النعش. [ ب َ تُن ْ ن َ ] (اِخ ) هفتورنگ. (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ) ستاره ٔ معروف به هفت ستارگان در شمال و جنوب ، چهار از وی را نعش و سه را بنات گویند. و آن دو اند: بنات النعش الکبری و بنات النعش الصغری. (شرفنامه ٔ منیری ) :
جمعی دیدم چون بنات النعش از یکدیگر دورافتاده و رنجور و مهجور گردآمده. (مقامات حمیدی ).
همیشه تا ز پراکندگی بنات النعش
بود چو روزی اهل هنر درین ایام.
ظهیر (از شرفنامه ).
پیشگاه حضرتش را پیشکار
از بنات النعش و جوزا دیده ام.
خاقانی.
کعبه قطب است و بنی آدم بنات النعش وار
گرد قطب آسیمه سر شیدا و حیران آمده.
خاقانی.
جوزا سواردیده نه ای بر بنات نعش
ناقه نگر کجاوه و هم خفته از برش.
خاقانی.
شب مگر اندود خواهد بام گیتی را بقیر
کز بنات النعش هستش نردبان انگیخته.
خاقانی.
مر بنات النعش را ماند سخن در طبع مرد
از برای مدح تو آید فراهم چون پرن.
سوزنی.
سواد شب که برد از دیده ها نور
بنات النعش را کرده ز هم دور.
نظامی.
دویدند آن شگرفان سوی شیرین
بنات النعش را کردند پروین.
نظامی.
رجوع به هفت اورنگ شود.

معنی بنات النعش به فارسی

بنات النعش
هفتو رنگ ستار. معروف به هفت ستارگان در شمال و جنوب چهار از وی را نعش و سه را بنات گویند . و آن دو اند . بنات النعش الکبری و بنات النعش الصغری .
هفت اورنگ خرد . هفت اورنگ کهین . بنات النعش صغری . دب اصغر .
هفت اورنگ مهین . بنات النعش کبری .
بنات النعش اصغر . بنات النعش صغری . دب اصغر .
هفت اورنگ کهن .
مانند بنات النعش
هفت اورنگ مهین . هفت ستار. روشن در صورت دب اکبر که آنرا هفت برادران نیز گویند و بصورت نعشی که سه تن در پیش آن باشند ٠

معنی بنات النعش در فرهنگ معین

بنات النعش
(بَ تُ نَّ) [ ع . ] (اِمر.) دو صورت فلکی : ۱ - دب اکبر (خرس بزرگ ، هفت اورنگ مهین ). ۲ - دب اصغر (خرس کوچک ، هفت اورنگ کوچک ).

معنی بنات النعش در فرهنگ فارسی عمید

بنات النعش
دو صورت فلکی در نیمکرۀ شمالی، شامل بنات النعش صغرا و بنات النعش کبرا، هفت برادران، هفت برارو، هفت اورنگ، هفتورنگ.
* بنات النعش صغرا: (نجوم) صورتی فلکی در نیمکرۀ شمالی در دنبالۀ بنات النعش کبرا و دارای هفت ستارۀ روشن که ستارۀ قطبی (جَدْی) در آن قرار دارد، دب اصغر، هفت اورنگ کِهین.
* بنات النعش کبرا: (نجوم) صورتی فلکی در نیمکرۀ شمالی، دارای هفت ستارۀ روشن، دب اکبر، هفت اورنگ مِهین.

بنات النعش در دانشنامه ویکی پدیا

بنات النعش
بَناتُ النَّعش یا بناتِ نَعش نام ۷ ستاره در آسمان است که قسمتی از صورت فلکی دب اکبر را تشکیل می دهند. نام های دیگر این صورتک عبارتند از هفت اورنگ(یا هفتورنگ)، هفت برادران(یا هفت دادَران)، و نیز: دختران نعش، دختر نعش، بنت النعش، نواعش، کَواعِبِ اَنجُم.
مثلث بهاری
مثلث تابستانی
مربع پاییزی (در اسب بزرگ)
مثلث زمستانی
شش ضلعی زمستانی
گاه این صورت فلکی را بنات النعش کُبریٰ یا هفت اورنگ مِهین نامیده اند، در مقایسه با دب اصغر، که آن را بنات النعش صُغریٰ یا هفت اورنگ کِهین نامیده اند؛ ولی اگر بنات النعش یا هفت اورنگ را به طور مطلق و بدون پسوند به کار ببرند، منظور بنات النعش کبری است؛ هر چند گاه منظور از آن، هر دو صورت فلکی و مجموع آن هاست.
برخی همین هفت ستاره را دُبّ اکبر می دانند، ولی صحیح آن است که این ستاره ها فقط بخشی از دب اکبر می باشند، و صورت فلکی دب اکبر دارای ستاره های بیشتری است.
بَنات جمع بِنت و به معنای دختران، و نعش به معنای «جنازه، جسد مرده؛ تابوت، تخت چهار پایهٔ کوتاهی که میت رابر آن حمل می کنند» آمده است. این صورت فلکی به شکل یک جنازه، و سه دختر که جلوی این جنازه در حرکتند، تصور شده است. نام های دیگر این صورت فلکی عبارتند از: بنات النعش اکبر، بنات النعش بزرگ، دختران نعش بزرگ، هفت برادران کلان، فیروزهْ طشت.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بنات النعش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
بناتُ‌النعش وار: همچونبناتُ‌النعش
دکتر شفیعی کدکنی در مورد واژه ی " بناتُ‌النعش " می نویسد : ((بناتُ‌النعش رمز پراکندگی در ادب فارسی می باشد))
((بنگرید اکنون بناتُ‌النعش وار، از دست ِمرگ
نیزه‌هاشان شاخ شاخ و تیرهاشان پارپار))
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص 326.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ستاره بنات النعش در جدول   • بنات نبات   • معنی بنات   • خرید ستاره   • ستاره بنات النعش درجدول   • معنی کنیز در جدول   • مترادف کنیز   • بنات الشمس   • معنی بنات النعش   • مفهوم بنات النعش   • تعریف بنات النعش   • معرفی بنات النعش   • بنات النعش چیست   • بنات النعش یعنی چی   • بنات النعش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بنات النعش

کلمه : بنات النعش
اشتباه تایپی : fkhj hgkua
آوا : banAtonna'S
نقش : اسم
عکس بنات النعش : در گوگل

آیا معنی بنات النعش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )