برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

بل گرفتن

معنی بل گرفتن در لغت نامه دهخدا

بل گرفتن. [ ب ُ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) دولک یا توپ بازی چلتوپ را از هوا گرفتن. (از فرهنگ لغات عامیانه ). دولک را از هوا گرفتن. از هوا گرفتن دولک در بازی الک دولک که سبب بردن بازی است. از هوا گرفتن چیزی پرتاب کرده. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به بُل شود. || چیز مفت بچنگ آوردن. (فرهنگ لغات عامیانه ). بدون تحمل رنج به مال یا منصبی رسیدن. (فرهنگ فارسی معین ). استفاده ٔ غیرمنتظر بی تهیه ٔ عوامل و مقدمات. (یادداشت مرحوم دهخدا). || از موقع مناسب استفاده کردن. (فرهنگ لغات عامیانه ). استفاده کردن از موضوعی. (فرهنگ فارسی معین ). فایده ٔ غیرمترقبه و غیرمنتظره را از پیش آمدی بردن. فایدتی مالی از امری غیرمنتظر بردن. نفع بردن غیرمنتظر با زیرکی. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- از هوا بل گرفتن ؛ از فرصتی آنی و ناگهانی منتهای استفاده را کردن و چیزی غیرمنتظره بدست آوردن. (فرهنگ عوام ).

معنی بل گرفتن به فارسی

بل گرفتن
( مصدر ) ۱- چیزی از روی هوا گفتن . ۲- بدون تحمل رنج بمال یا منصبی رسیدن . ۳- استفاده کردن از موضوعی . یا از هوا بل گرفتن .

معنی بل گرفتن در فرهنگ معین

بل گرفتن
(بُ. گِ رِ تَ) (مص م .) (عا.) ۱ - چیزی را از روی هوا گرفتن . ۲ - مجازاً از یک فرصت مناسب به نفع خود سود جستن .

بل گرفتن

معنی ضرب المثل -> بُل گرفتن
با رندی و زرنگی از فرصت غیر منتظره ای به سود خود استفاده کردن.

بل گرفتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گرفتن توپ از هوا در جدول   • گرفتن توپ از هوا در حل جدول   • معنی بل گرفتن   • مفهوم بل گرفتن   • تعریف بل گرفتن   • معرفی بل گرفتن   • بل گرفتن چیست   • بل گرفتن یعنی چی   • بل گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بل گرفتن

کلمه : بل گرفتن
اشتباه تایپی : fg 'vtjk
عکس بل گرفتن : در گوگل

آیا معنی بل گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )