برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

بلا نسبت

/balAnesbat/

معنی بلا نسبت به فارسی

بلا نسبت
بدون نسبت . توضیح دراستعمال کلمه یا جمله ای نابجا و غیر مناسب گویند : (( بلا نسبت )) یا (( بلا نسبت شما )) یعنی دور از جناب شما .
بدون نسبت . در تداول عوام پیش از کلم. زشت آرند . در استعمال کلمه یا جمله ای نابجا و غیر مناسب برای اینکه به مخاطب برنخورد گویند : بلا نسبت بلا نسبت شما یعنی دور از جانب شما . حاشا علی الحاضرین .

بلا نسبت

معنی ضرب المثل -> بلا نسبت
عبارتی که در پوزش خواهی از به زبان آوردن مطلبی زشت یا رکیک می گویند.

بلا نسبت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kein
Present company excluded

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بلا نسبت   • مفهوم بلا نسبت   • تعریف بلا نسبت   • معرفی بلا نسبت   • بلا نسبت چیست   • بلا نسبت یعنی چی   • بلا نسبت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بلا نسبت

کلمه : بلا نسبت
اشتباه تایپی : fgh ksfj
آوا : balAnesbat
نقش : قید
عکس بلا نسبت : در گوگل

آیا معنی بلا نسبت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )