برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

بسپار

معنی بسپار به فارسی

بسپار
[polymer] [شیمی، مهندسی بسپار] درشت مولکولی که از مولکول های ساده با جِرم مولکولی کم ساخته شود متـ . پلیمر
[ گویش مازنی ] /bespaar/ سفارش کردن – کاری یا امانتی را به کسی محول کن
[tactic polymer] [شیمی، مهندسی بسپار] بسپاری با ساختار فضایی منظم
[pendant ionic polymer] [شیمی، مهندسی بسپار] بسپاری یونی که در آن یون پیوندخورده از زنجیرۀ اصلی آویزان است
[atactic polymer] [شیمی، مهندسی بسپار] بسپاری که واحدهای تکرارشوندۀ آن در طول زنجیر آرایش یکسانی ندارند
[carbochain polymer] [شیمی] نوعی همگون بسپار که در آن همۀ اتم های زنجیره اتم های کربن هستند
[شیمی، علوم دارویی، مهندسی بسپار] ← بسپار زیست چسب
[living polymer] [شیمی، مهندسی بسپار] بسپاری که مواضع فعال بسپارش آن با وجود مصرف شدن همۀ تکپارها باقی می مانند
[bioadhesive polymer] [شیمی، علوم دارویی، مهندسی بسپار] مادۀ بسپاری طبیعی که توانایی اتصال به سطح بافت های زنده را دارد متـ . بسپار زی چسب
[branched polymer,non-linear polymer] [شیمی] بسپاری که مولکول های آن شامل زنجیره ای اصلی است که زنجیره های ثانوی به صورت تصادفی به آن وصل شده اند
[network polymer] [شیمی] نوعی بسپار که از بسپارش تکپاری با دو یا چند گروه عاملی تشکیل می شود و ...

بسپار در دانشنامه آزاد پارسی

بَسپار
رجوع شود به:پلیمر

معنی بسپار به انگلیسی

polymer (اسم)
بسپار

بسپار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آراد
بسپار یا پلیمر
هر کسی که سر رشته ای ازشیمی داشته باشد فرق بین یک جسم ساده اورگانیک مانندبنزن و ... و یک جسم پلیمری را می داند. اولین و عمده ترین فرقی که بین این دو نوع ماده وجود دارد،جرم مولکولی آنهاست. پلیمرها جرم مولکولی بسیار بالا از 10000 تا چندین میلیون دارند. پس جرم مولکولی ، شاخص تمایز بین جسم ساده اورگانیک و اجسام پلیمری است.
انواع بسپارها:
بسپاره یا همان پلیمرها را به سه گروه عمده تقسیم می کنند:
· بیوپلیمرها یا پلیمرهای طبیعی مانندسلولز ،نشاسته ،پروتئینها و ...
· پلیمرهای معدنی مانندالماس ،گرافیت ،اکثر اکسیدهای فلزی و ...
· پلیمرهای سنتزی پلیمرهایی هستند که منشا آنها عموما مونومرهایی ازنفت خام وقطران زغال سنگ است و ما با انجام فرآیندهایی ، پلیمرهای بسیار مفید می سازیم که امروزهزندگی بدون آنها ممکن نیست. با این فرایندها بطور کلی آشنا می شویم.
پلیمریزاسیون افزایشی:
در این نوع پلیمریزاسیون ، از ترکیباتی که بنددوگانه (C ═ C) دارند، پلیمر می سازند. مثل تولیدپلی اتیلن ازاتیلن.
پلی اتیلن:
C2H4 → (─ C2H4 ─)n
در این واکنش ،اتیلن در اثر حرارت به پلی اتیلن تبدیل می شود. جرم مولکولی پلی اتیلن بین 1000 تا 20000 می تواند متفاوت باشد. یعنی بر حسب شرایط ، درجه پلیمریزاسیون یعنی همان n مولکول پلیمر را می توان کم یا زیاد کرد.
آکریلان:
n(CH2 ─ CHCN) → (─ CH2 ─ CHCN─)n
این پلیمر نیز از مشتقاتاتیلن است. مونومر این پلیمر ،سیانید ونیل (آکریکونیتریل)است.
PVC
:
CH2 ═ CHCl → (─ CH2 ─ CHCl)n
پلی وینیل کلرایدیا PVC نیز از پلیمریزاسیون کلرید وینیل CH2 ═ CHCl بوجود می آید.
کائوچوی طبیعی:
کائوچوی طبیعی که از شیره درختی به نام Hevea بدست می آید، از پلیمریزاسیون هیدروکربنی به نام 2- متیل -3 , 1- بوتادین معروف به ایزوپرن به فرمول CH2 ═ C (CH3) ─ CH ─ CH2 بوجود می آید:
CH2 ═ C (CH3) ─ CH ─ CH2 → (─ CH2 ─ C CH3 ═ CH ─ CH3)n
کائوچوی مصنوعی:
چون در فرمول ساختمانی کائوچوی طبیعی پیونددوگانه وجود دارد، به همین دلیل وقتی کائوچو را باگوگرد حرارتدهیم، این مونومرهاپیوند پی خود را باز می کنند و با ظرفیتهای آزاد شده ، اتم گوگرد را می گیرند. درنتیجه کائوچو به لاستیک تبدیل می گردد. حرارت دادن کائوچو باگوگرد و تولید لاستیک را اصطلاحاولکانیزاسیون (Vulcanization) می نامند و بهمین دلیل لاستیک حاصل را نیزکائوچوی ولکانیزگویند.
چند نوع کائوچوی مصنوعی نیز ساخته اند که از موادی مانند 1,3- بوتادینو جسمی به نام 2- کلرو 3 , 1- بوتادین معروف به کلروپرن به فرمول CH2 ═ CHCl ─ CH ═ CH2 وجسم دیگری به فرمول CH2 ─ C(CH3) ─ C(CH3) ═ CH2 به نام 3 , 2- دی متیل – 3 , 1- بوتادین به تنهایی یا مخلوط درست شده اند.
کلروپرن بسهولت پلیمریزه شده وبه نوعی کائوچوی مصنوعی به نام نئوپرن تبدیل می شود.
پلیمریزاسیون تراکمی:
اگر در یک پلیمریزاسیون ، بر اثر واکنش مونومرها باهم ، مولکولهای کوچکی مثل H2O و NH3 و ... خارج شوند، این نوع پلیمریزاسیون راتراکمی می نامند. مثل پلمیریزاسیون گلوکز در تولیدنشاسته وسلولز که منجر به خارج شدن آب می گردد و یا مثل بوجود آمدن نایلون که مانند مواد پروتئینی یک پلی آمیداست و پلیمر شدن یک آمین دو ظرفیتی به نام هگزا متیلن دی آمین به فرمول NH2 ─ (CH2)6 ─ NH2 با یک اسید دو ظرفیتی به نام اسید آدیپیک HOOC ─ (CH2)4 ─ COOH بوجودمی آید. در این عمل ، عامل OH_ اسید از دو طرف با هیدروژن گروه آمین NH2_ تشکیل آب داده و خارج می شوند و باقیمانده های مولکولهای آنها با هم ، زنجیر پلیمر را بوجود می آورند. به شکل زیر:
... + NH2 ─ (CH2)4 ─ NH2 ─ HOOC ─ (CH2 ─ COOH + ...
نایلون:
nH2O + (─ NH ─ (CH2)6 ─ N(H) ─ CO ─ (CH2)4 ─ CO ─)n
پلیمریزاسیون اشتراکی (کوپلیمریزاسیون) :
اگر در عمل پلیمریزاسیون ، 2مونومر مختلف با هم بطور مشترک پلیمر شوند و یک پلیمر را بوجود آورند، آن راکوپلیمرمی نامند.
منبع نزد مدیریت وبلاگ موجود است.
زینب
پلیمر. از دو واژه بس و پار ساخته شده است. آن چیز که تکه های بسیار دارد.
در شیمی ماده ای را گویند که از مولکول ها یا تکه های بسیار، همانند و به هم چسبیده ساخته شده باشد.(فرهنگ فشرده آکسفورد)
فاطمه نودهی
واگذار کن بده
علی دوستی نوگورانی
پلیمر
امیدرضا
معنی:سپردن
عقاب
واگذار کن
بابک سهرابی
پلیمر (Polymer)، واژهٔ "بسپار" فارسی است و از دو بخش بس (بسیار) و پار (پاره، قطعه) ساخته‌شده‌است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بسپار   • بسپار پلیمر   • مجله بسپار   • بسپار چیست   • مجله پلاستیک   • انجمن همگن پلاستیک   • انجمن ملی پلاستیک   • شرکت پلیمر ایران   • مفهوم بسپار   • تعریف بسپار   • معرفی بسپار   • بسپار یعنی چی   • بسپار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بسپار

کلمه : بسپار
اشتباه تایپی : fs~hv
عکس بسپار : در گوگل

آیا معنی بسپار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )