برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1546 100 1
شبکه مترجمین ایران

بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد

بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد

معنی ضرب المثل -> بزک نمیر بهار می یاد، کُمبزه خیار می یاد
حرف و وعده های سر خرمن و از سر باز کُنک به کسی دادن.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد   • مفهوم بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد   • تعریف بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد   • معرفی بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد   • بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد چیست   • بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد یعنی چی   • بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد

کلمه : بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد
اشتباه تایپی : fc; kldv fihv ld dhn ;lfci odhv ld dhn
عکس بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد : در گوگل

آیا معنی بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )