برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1550 100 1
شبکه مترجمین ایران

بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد

بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد

معنی ضرب المثل -> بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد
در زندگی خود را به بی عاری، بی دردی و بی خیالی زدن.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد   • مفهوم بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد   • تعریف بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد   • معرفی بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد   • بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد چیست   • بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد یعنی چی   • بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد

کلمه : بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد
اشتباه تایپی : fck fv xfg fd uhvd ;i Hk il uhgld nhvn
عکس بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد : در گوگل

آیا معنی بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )