برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1456 100 1

بزرگداشت

/bozorgdASt/

مترادف بزرگداشت: اعزاز، اعظام، تبجیل، تجلیل، تعظیم، تکریم، توقیر، گرامی داشت، نکوداشت ، احترام، حرمت، رعایت

متضاد بزرگداشت: تحقیر

معنی بزرگداشت به فارسی

بزرگداشت
بزرگ داشتن، کسی راگرامی داشتن، احترام کردن

معنی بزرگداشت در فرهنگ فارسی عمید

بزرگداشت
بزرگ داشتن، کسی را گرامی داشتن، احترام کردن.

بزرگداشت در جدول کلمات

بزرگداشت
تکریم
بزرگداشت ویادواره
یادبود

معنی بزرگداشت به انگلیسی

respect (اسم)
نسبت ، رابطه ، احترام ، عزت ، تکریم ، حیثیت ، رجوع ، حرمت ، حیث ، بزرگداشت

معنی کلمه بزرگداشت به عربی

بزرگداشت
احترام ، إجلالٌ ، اِحْتِفاءٌ ، اِحْتِفالٌ
اِحْتِفالٌ تَأْبيني
اِحْتِفالٌ تَأْبيني

بزرگداشت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن پروین
اجلال
شیوا
در جدولم یاد بود را نوشتم.
محمد رحیمی
اکرام
زهرا میرحسینی
commemoration of death of somebody
بزرگداشت رحلت یا فوت کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بزرگداشت در جدول   • معنی متمایل متوجه   • مترادف بزرگداشت   • معنی آگهی مکتوب ومصور   • هم معنی بزرگداشت   • معنی متمایل ومتوجه   • معنی مراسم بزرگداشت   • معنی لنگه به لنگه   • مفهوم بزرگداشت   • تعریف بزرگداشت   • معرفی بزرگداشت   • بزرگداشت چیست   • بزرگداشت یعنی چی   • بزرگداشت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بزرگداشت
کلمه : بزرگداشت
اشتباه تایپی : fcv'nhaj
آوا : bozorgdASt
نقش : اسم
عکس بزرگداشت : در گوگل

آیا معنی بزرگداشت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران