برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1548 100 1
شبکه مترجمین ایران

بر سرِ (کسی) آورد

معنی کلمه بر سرِ (کسی) آورد به عربی

بر سرِ (کسی) آورد
أحَلَّ

بر سرِ (کسی) آورد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مستمع گوینده را بر سر ذوق آورد   • بوی عنبر در جدول   • معنی مستمع   • خرج بیهوده   • بوی عنبر چیست   • رژیمان   • معنی بوی عنبر   • معنی بر سرِ (کسی) آورد   • مفهوم بر سرِ (کسی) آورد   • تعریف بر سرِ (کسی) آورد   • معرفی بر سرِ (کسی) آورد   • بر سرِ (کسی) آورد چیست   • بر سرِ (کسی) آورد یعنی چی   • بر سرِ (کسی) آورد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بر سرِ کسی آورد

کلمه : بر سرِ (کسی) آورد
اشتباه تایپی : fv svِ (;sd) H,vn
عکس بر سرِ (کسی) آورد : در گوگل

آیا معنی بر سرِ (کسی) آورد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )