برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

برگ سبزی است تحفه درویش

برگ سبزی است تحفه درویش

معنی ضرب المثل -> برگ سبزی است تحفه درویش
تعارف و تواضع در هنگام تقدیم پیشکشی.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برگ سبزی است تحفه درویش   • مفهوم برگ سبزی است تحفه درویش   • تعریف برگ سبزی است تحفه درویش   • معرفی برگ سبزی است تحفه درویش   • برگ سبزی است تحفه درویش چیست   • برگ سبزی است تحفه درویش یعنی چی   • برگ سبزی است تحفه درویش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برگ سبزی است تحفه درویش

کلمه : برگ سبزی است تحفه درویش
اشتباه تایپی : fv' sfcd hsj jpti nv,da
عکس برگ سبزی است تحفه درویش : در گوگل

آیا معنی برگ سبزی است تحفه درویش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )