برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1507 100 1
شبکه مترجمین ایران

برگزیده تفسیر نمونه

برگزیده تفسیر نمونه در دانشنامه اسلامی

برگزیده تفسیر نمونه
«برگزیده تفسیر نمونه»، چکیده تفسیر نمونه است که به اهتمام آقای احمد علی‏ بابایی، در پنج جلد و در حدود سه هزار صفحه و طی سه سال کار فراهم آمده است
حجم «برگزیده تفسیر نمونه»، در حدود یک پنجم اصل آن است و مشتمل بر متن و ترجمه آیات و تفسیر فشرده‏ای از آن‏ها می‏باشد.
برگرفته از معرفی کتاب در بخش کتابشناسی نرم افزار جامع التفاسیر
برگزیده تفسیر نمونه
برگزیده تفسیر نمونه، چکیده تفسیر نمونه است که به اهتمام آقای احمد علی بابایی، در پنج جلد و در حدود سه هزار صفحه و طی سه سال کار فراهم آمده است ...
حجم «برگزیده تفسیر نمونه»، در حدود یک پنجم اصل آن است و مشتمل بر متن و ترجمه آیات و تفسیر فشرده ای از آن ها می باشد. جلد اول کتاب، مشتمل بر تفسیر سوره «فاتحة الکتاب» تا «انعام» است. جلد دوم شامل تفسیر سوره «اعراف» تا «اسراء» (جزء پانزدهم قرآن مجید) است. جلد سوم، تفسیر سوره «کهف» تا «احزاب» را در بر می گیرد. جلد چهارم، شامل تفسیر سوره «سبأ» تا «نجم» و سرانجام جلد پنجم، متضمن تفسر سوره «قمر» تا «ناس» (در حدود سه جزء قرآن) می باشد ...
در این کتاب، ابتدا درباره محتوای هرکدام از سوره های قرآن، شرح مختصری داده شده و آنگاه به بیان فضایل تلاوت آن سوره پرداخته شده است. در پایان هر سوره نیز تفسیر مختصری از آن سوره به دست می دهد ...
«برگزیده تفسیر نمونه»، شامل لب اللباب اصل آن است و تفسیری کوتاه و گویا از قرآن مجید فراچنگ می دهد. این برگزیده، هم برای آن ها که وقت کمتری دارند و هم برای آن ها که قدرت خرید دوره کامل تفسیر را ندارند و هم برای آن ها که می خواهند در مراکز آموزشی یک دوره تفسیر قرآن بیان کنند و هم برای آن ها که توان مطالعه دوره کامل تفسیر را ندارند و بیشتر به پخته خواری عادت دارند، بس کارآمد و سودمند است ...
این برگزیده، فاقد مقدمه ای از فراهم آورنده آن است و لذا دانسته نیست که معیار و روش کار او چیست. ضرور می نمود که فراهم آورنده این برگزیده، مقدمه ای می داشت و در آن به چگونگی فراهم کردن این برگزیده و معیار گزینش تفسیر و مسائل دیگری از این دست، اشاره می داشت. اما از مطاوی کتاب دانسته می شود که فراهم آ ...

برگزیده تفسیر نمونه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برگزیده تفسیر نمونه   • مفهوم برگزیده تفسیر نمونه   • تعریف برگزیده تفسیر نمونه   • معرفی برگزیده تفسیر نمونه   • برگزیده تفسیر نمونه چیست   • برگزیده تفسیر نمونه یعنی چی   • برگزیده تفسیر نمونه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برگزیده تفسیر نمونه

کلمه : برگزیده تفسیر نمونه
اشتباه تایپی : fv'cdni jtsdv kl,ki
عکس برگزیده تفسیر نمونه : در گوگل

آیا معنی برگزیده تفسیر نمونه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )