برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

برون کردن

معنی برون کردن در لغت نامه دهخدا

برون کردن. [ ب ِ / ب ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بیرون کردن. خارج کردن. اخراج کردن :
عصیب و گرده برون کن تو زود و بر هم کوب
جگر بیازن و آکنج را بسامان کن.
کسائی.
زدش بر زمین همچو شیر ژیان
چنان کز تن وی برون کرد جان.
فردوسی.
روزیش خطر کردم و نانش بشکستم
بشکست مرا دست و برون کرد ز خیزی.
مشفقی بلخی.
رحم ناورد به پیران و جوانهاشان
تا برون کرد ز تن شیره ٔ جانهاشان.
منوچهری.
تعویذ وفا برون کن از گردن
ورنه به جفا گلوت بفْشارد.
ناصرخسرو.
به نیسان همی قرطه ٔ سبز پوشد
درختی که آبان برون کرد ازارش.
ناصرخسرو.
نکوهش مکن چرخ نیلوفری را
برون کن ز سر باد خیره سری را.
ناصرخسرو.
طرح برانداز و برون کن برون
گردن چرخ از حرکات و سکون.
نظامی.
کرد چوره رفت ز غایت فزون
سر ز گریبان طبیعت برون.
نظامی.
ای دست ز آستین برون کرده به عهد
وامروز کشیده پای در دامن باز.
سعدی.
کنون پخته شد لقمه ٔ خام من
که گرمش برون کردی از کام من.
سعدی.
برون کن ز دل دوزخ آز آنگه
نگر کِت درون باغ رضوان نماید.
ادیب.
|| گسیل داشتن. فرستادن. به جایی روانه کردن :
برون کرد کارآگهان ناگهان
همی جست بیدار کار جهان.
فردوسی.
ز مردان گرد ازدر کارزار
برون کرد لشکردو ره صدهزار.
فردوسی.
ز لشکر برون کن سواری هزار
فرامرز را باش در جنگ یار.
فردوسی.
برادرْش را خواند فرشیدورد
سپاهی برون کرد و مردان مرد.
فردوسی.
فرسته برون کرد گردی گزین
بدادش عرابی نوندی بکین.
اسدی.
سپهبد زبان آوری نغزگوی
برون کرد و نسپرد نامه بدوی.
اسدی.
- برون کردن از تن (بر) ؛ درآوردن :
گشاد از میان آن کیانی کمر
برون کرد خفتان و جوشن ز بر.
فردوسی.
- شهربرون کرده ؛ از شهر خارج شده :
هرکه درین حلقه فرومانده است
شهربرون کرده و ...

معنی برون کردن به فارسی

برون کردن
( مصدر ) بیرون کردن
کنایه از قطع کردن دست دست بریدن

معنی کلمه برون کردن به عربی

برون کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
برون کردن: رها کردن ، آزاد کردن ، برون دوم برای تأکید است .
((طرح برانداز و برون کش برون
گردن چرخ از حرکات و سکون))
(شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی،۱۳۷۲،ص 167 .)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برون کردن   • مفهوم برون کردن   • تعریف برون کردن   • معرفی برون کردن   • برون کردن چیست   • برون کردن یعنی چی   • برون کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برون کردن

کلمه : برون کردن
اشتباه تایپی : fv,k ;vnk
عکس برون کردن : در گوگل

آیا معنی برون کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )