برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

برهمایی

معنی برهمایی در لغت نامه دهخدا

برهمایی. [ بْرَ / ب َ رَ ] (ص نسبی ) منسوب به برهما. پیرو فرقه ٔ برهمائی. رجوع به برهما و برهمایی (اِخ ) شود.

برهمایی. [ بْرَ / ب َ رَ ] (اِخ ) (آئین...) دین قدیم هندوان. پیروان این فرقه به سه خدا یا رب النوع معتقدند: 1- برهما، خدای بزرگ. 2- ویشنو (محافظ)، آمر کاینات. 3- شیوا (مخرب )، خراب کننده ٔموجودات. پیروان این دین قریب 220میلیون تن است و شهر مقدس آنان «بنارس » می باشد. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی برهمایی به فارسی

برهمایی
آیین برهمایی . دین قدیم هندوان . پیروان این فرقه به سه خدا یا رب النوع معتقدند : ۱ - برهما خدای بزرگ ۲ - ویشنو ( محافظ ) آمرکاینات . ۳ - شیوا ( مخرب ) خراب کننده موجودات پیروان این دین قریب ۲۲٠٠٠٠٠٠٠ و شهر مقدس آنان [ بنارس ] است .
( صفت ) منسوب به برهما پیرو فرق. برهمایی .
دین قدیم هندوان خراب کننده موجودات .
[occlusion] [پزشکی-دندان پزشکی] تعامل اجزای دستگاه جونده در هنگام قرار گرفتن دندان های بالا و پایین بر روی هم
[centric occlusion, central occlusion] [پزشکی-دندان پزشکی] وضعیتی که در آن سطوح جوندۀ دندان های فک های بالا و پایین دارای حداکثر تماس و درهم رفتگی دندانه ها باشند
[edge-to-edge occlusion] [پزشکی-دندان پزشکی] ← بَست نوک به نوک
[line of occlusion] [پزشکی-دندان پزشکی] خطی فرضی که از محل تماس دندان های فک بالا و پایین در حالت بَرهمایی می گذرد
[occlusal surface] [پزشکی-دندان پزشکی] سطح فوقانی دندان های خلفی فک پایین و سطح تحتانی دندان های خلفی فک بالا که در حالت بَرهمایی با یکدیگر تماس دارند متـ . سطح جونده masticatory surface

معنی برهمایی در فرهنگ معین

برهمایی
( ~.)(ص نسب .) پیرو فرقة برهمایی .

معنی برهمایی در فرهنگ فارسی عمید

برهمایی
۱. مبتنی بر پرستش برهما: مذهب برهمایی.
۲. پرستش کنندۀ برهما: بسیاری از هندی ها برهمایی هستند.

برهمایی در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:هندو

برهمایی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دین برهمایی چه دینی است؟   • آیین برهمایی چیست   • آیین برهمایی و بودایی   • برهمایی ها   • آیین برهمایی ویکی پدیا   • ويشنو   • مرغ برهما   • آیین بودا   • معنی برهمایی   • مفهوم برهمایی   • تعریف برهمایی   • معرفی برهمایی   • برهمایی یعنی چی   • برهمایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برهمایی

کلمه : برهمایی
اشتباه تایپی : fvilhdd
عکس برهمایی : در گوگل

آیا معنی برهمایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )