برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1403 100 1

برخی

/barxi/

مترادف برخی: بعضی، پاره ای، تعدادی، چندی، شماری، جان نثار، فدایی، قربانی، فدا، قربان

معنی برخی در لغت نامه دهخدا

برخی. [ ب َ ] (اِ) (از: برخ + ی ) بعض. پاره ای از چیزی چه برخ بمعنی حصه و بهره است و یای تحتانی برای وحدت ، لهذا بمعنی اندکی مشهور است. (مهذب الاسماء). قدری. بعضی. پاره و حصه. جزوی. بخشی. لختی. بهره. اندکی از بسیار. (برهان ). و رجوع به برخ شود.

برخی. [ ب َ ] (اِ) رهی. فدائی. قربانی. فدیه. (غیاث اللغات ). فدیه و قربانی. برخی با یای نسبت به معنی قربانی است که مقصود برخ برخ یا حصه کردن و تقسیم کردن قربانی باشد مانند شتر برخی بمعنی فدا و قربانی. (فرهنگ لغات شاهنامه ) :
شاه بهرام شاه و خواجه وزیر
برخی این چنین نکو تقدیر.
سنایی.
روزی که کنی هلاک خاقانی یاد
برخی تو جان پاک خاقانی باد.
خاقانی.
نامه باری همی نویس که جان
برخی آن خط و عبارت تو.
کمال اسماعیل.
برخی آن دو عارض و آن زلف عنبرین
جان من ارچه نیست بدین حال نازنین.
کمال اسماعیل.
عشق بر مرده نباشد پایدار
عشق را برخی جان افزای دار.
مولوی.
به همه عمر برآنم که دعاگوی تو باشم
گر تو خواهی که نباشم تن من برخی جانت.
سعدی.
بسیار نباشد ولی از دست بدادن
از جان رمقی دارم و هم برخی جانت.
سعدی.
جان برخی روی یار کردم
گفتم مگرش وفاست چون نیست.
سعدی.
همی رفتی و دیده ها در پیش
دل دوستان کرده جان برخیش.
سعدی.
بجان توای جان من زان تو
دل و جان من برخی جان تو.
خواجوی کرمانی.
گل آب شد از شرم چو روی تو بدید
در سرو خم افتاد چو قدتو چمید
دل بنده ٔ آن سرو که چون قد تو رست
جان برخی آن گل که چو روی تو دمید.
(انجمن آرا).
- شتر برخی ؛ شتر قربانی. هیون برخی. چون شتر قربانی را پاره پاره برند آنرا شتر برخی گفته اند. (انجمن آرا) (آنندراج ).
- هیون برخی ؛ شتر قربانی :
چون هیون برخیم ای جان من برخی شاه
زنده اعضایم برند و من ز هر در بیگناه.ملک الشعراء کاشانی (ا ...

معنی برخی به فارسی

برخی
پارهای از چیزی، برخی، کمی، اندکی، بعضی، فدا، قربان، فدائی
( اسم ) پاره ای از چیزی بعضی اندکی .

معنی برخی در فرهنگ معین

برخی
(بَ) ( اِ.) بعضی ، اندکی .
( ~.) (ص .) فدا، فدایی ، قربان .

معنی برخی در فرهنگ فارسی عمید

برخی
قربانی، فدایی.
۱. بعضی.
۲. (اسم) پاره ای، قسمتی.

برخی در جدول کلمات

برخی از آن کوه می سازند
کاه
برخی جدول ها دارند
رمز
برخی در خواب می کشند
خرناس, ترام
این بیماری با رسوب لیپید و مواد دیگر روی دیواره داخلی برخی رگ ها مشخص می گردد
اترواسکلروسیس
این غذا از روسیه و جمهوریهای سابق شوروی به ایران راه یافته و در برخی از مناطق شمال ً ایران کامال شناخته شده است
سوپ برش
برای حل برخی از مشکلات باید از آن گذشت
هفت خوان
به عقیده برخی کارشناسان این بنای تاریخی شهر ری شبیه عقربه های ساعت بوده و می توان از روی تابش آفتاب بر روی کنگره های آن | زمان را تشخیص داد
برج طغرل
جایی که حجاج از روز دهم تا دوازدهم و برخی تا روز سیزدهم در آن می مانند
منا
جایی که حجاج از روز دهم تا دوازدهم و برخی تا روز سیزدهم ذی الحجه در آن میمانند
کو
حلال برخی مشکل ها
پول

معنی برخی به انگلیسی

victim (اسم)
هدف ، شکار ، قربانی ، دستخوش ، برخی
some (ضمير)
کسی ، بعضی ، بعض ، برخی از ، برخی ، چندتا ، شخص یا چیز معینی

معنی کلمه برخی به عربی

برخی
بعض
بعض , عدة

برخی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
دکتر کزازی اعتقاد دارد که واژه ی " برخی" با واژه ی بهره و بهر از یک ریشه می باشد .وی در این مورد می نویسد : (( بهره در پهلوی در ریخت بهرک bahrag بکار می رفته است .ریختی پساوندی از بهر است . ریختی دیگر از " بهر " بَخْر است که با در هم ریختگی و جابجایی آوایی در ریخت بَرْخ مانده است .))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 213)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عدم استجابت دعا برای ازدواج   • گناهانی که دعا را حبس میکنند   • گناهانی که باعث نزول بلا می شود   • گناهانی که مانع ازدواج میشود   • گناهانی که بخشیده نمیشود   • چه گناهانی کبیره هستند   • گناهانی که باعث فقر میشوند   • گناهان زبان   • معنی برخی   • مفهوم برخی   • تعریف برخی   • معرفی برخی   • برخی چیست   • برخی یعنی چی   • برخی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برخی
کلمه : برخی
اشتباه تایپی : fvod
آوا : barxi
نقش : صفت مبهم
عکس برخی : در گوگل

آیا معنی برخی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )