برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
حسن لعاب
تفاسیر
جامع الفارس
خیابان گلستان ( فرهنگ منظوم)
دیرینه
کتاب الدقایق
زفان گویا
سرمه سلیمانی که در ایران چاپ شده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند   • مفهوم برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند   • تعریف برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند   • معرفی برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند   • برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند چیست   • برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند یعنی چی   • برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند

کلمه : برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند
اشتباه تایپی : fvod ,hCi khli ihd thvsd jhgdt ani nv ikn
عکس برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند : در گوگل

آیا معنی برخی واژه نامه های فارسی تالیف شده در هند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )