برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

برخواندن

معنی برخواندن در لغت نامه دهخدا

برخواندن. [ ب َ خوا / خا دَ ] (مص مرکب )خواندن. قرائت کردن : چون یوسف بن عمرو این نامه را برخواند بفرمود تا آن مرد را گردن زدند. (ترجمه ٔ طبری بلعمی )... چون این نامه برخوانی نگر تا آنجا درنگ نکنی و باز پس آیی. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ).
از فروغش شب تاری شده مر نقش نگین
ز سر کنگره برخواند مرد ملکا .
ابوالعباس.
جز از نام ایشان بگیتی نماند
کسی نامه ٔ رفتگان برنخواند.
فردوسی.
فرستاده را پیش بنشاندند
بفرمود تا نامه برخواندند.
فردوسی.
به خرادبرزین چنین گفت شاه
که این نامه برخوان به پیش سپاه.
فردوسی.
براه ترکی مانا که خوبتر گویی
تو شعر ترکی برخوان مرا و شعر غزی.
منوچهری.
در سایه ٔ گل باید خوردن می چون گل
تا بلبل قوالت برخواند اشعار.
منوچهری.
بونصر مشکان نامه بستد... و بآواز بلند نامه را برخواند. (تاریخ بیهقی ).
قدر شب اندر شب قدر است و بس
این بخوان از سوره و معنی بیاب.
ناصرخسرو.
غافل منشین ز دیو و برخوان
برصورت خویش سورةالتین.
ناصرخسرو.
ز نامه های کهن نام کهنگان برخوان
یکی جریده ٔ پیشینیان به پیش آور.
ناصرخسرو.
اگر نخواندی نعم الختن برو برخوان
اگر ندیدی دفن البنات شو بنگر.
خاقانی.
وگر در راه اودیدی گیایی
ببوییدی و برخواندی ثنایی.
نظامی.
|| در میان نهادن. گفتن. خواندن :
بسی برخواند از این افسانه با دل
چو عشق آمد کجا صبر و کجا دل.
نظامی.
ورجوع به خواندن شود. || بیان کردن. اظهارکردن. || نسبت دادن و منسوب کردن. (ناظم الاطباء).

معنی برخواندن به فارسی

برخواندن
خواندن قرائت کردن .

معنی کلمه برخواندن به عربی

برخواندن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
برخواند: بر سر انجمن به آواز بلند خواند.
" علی نامه‌ای به خط امیر مسعود که ایشان ندیده بودند به بوسعید دبیر داد تا بر خواند.
(گزیده تاریخ بیهقی، خطیب رهبر، چاپ پنجم، ۱۳۷۲،ص ۱۳.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برخواندن   • مفهوم برخواندن   • تعریف برخواندن   • معرفی برخواندن   • برخواندن چیست   • برخواندن یعنی چی   • برخواندن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برخواندن

کلمه : برخواندن
اشتباه تایپی : fvo,hknk
عکس برخواندن : در گوگل

آیا معنی برخواندن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )