برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1552 100 1
شبکه مترجمین ایران

برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن

برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن

معنی ضرب المثل -> برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن
برای سودی مختصر باعث زیان و خسارت کلی شدن.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن   • مفهوم برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن   • تعریف برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن   • معرفی برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن   • برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن چیست   • برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن یعنی چی   • برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن

کلمه : برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن
اشتباه تایپی : fvhd d; nsjlhg rdwvdi vh fi Hja ;adnk
عکس برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن : در گوگل

آیا معنی برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )