برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1550 100 1
شبکه مترجمین ایران

برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند

برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند

معنی ضرب المثل -> برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند
به خاطر یک استثنا از قرار و قاعده مرسوم چشم نمی پوشند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند   • مفهوم برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند   • تعریف برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند   • معرفی برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند   • برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند چیست   • برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند یعنی چی   • برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند

کلمه : برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند
اشتباه تایپی : fvhd d; fd klhc nv ls[n vh kld fknkn
عکس برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند : در گوگل

آیا معنی برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )