برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

برای همه مادره برای من زن بابا

برای همه مادره برای من زن بابا

معنی ضرب المثل -> برای همه مادره برای من زن بابا
کسی که برای دیگران کارآمد و دلسوز و مهربان باشد و برای دوستان و بستگان نامهربان و بی تفاوت یا حتی بد خواه باشد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برای همه مادره برای من زن بابا   • مفهوم برای همه مادره برای من زن بابا   • تعریف برای همه مادره برای من زن بابا   • معرفی برای همه مادره برای من زن بابا   • برای همه مادره برای من زن بابا چیست   • برای همه مادره برای من زن بابا یعنی چی   • برای همه مادره برای من زن بابا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برای همه مادره برای من زن بابا

کلمه : برای همه مادره برای من زن بابا
اشتباه تایپی : fvhd ili lhnvi fvhd lk ck fhfh
عکس برای همه مادره برای من زن بابا : در گوگل

آیا معنی برای همه مادره برای من زن بابا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )