برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

برای نهادن چه سنگ و چه زر

برای نهادن چه سنگ و چه زر

معنی ضرب المثل -> برای نهادن چه سنگ و چه زر
وقتی قرار است انسان هر آنچه از مال و مکنت را که دارد در این دنیا بگذارد و برود چه فرقی می کند سنگ و ریگ بی مقدار باشد یا زر و گوهر.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برای نهادن چه سنگ و چه زر   • مفهوم برای نهادن چه سنگ و چه زر   • تعریف برای نهادن چه سنگ و چه زر   • معرفی برای نهادن چه سنگ و چه زر   • برای نهادن چه سنگ و چه زر چیست   • برای نهادن چه سنگ و چه زر یعنی چی   • برای نهادن چه سنگ و چه زر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برای نهادن چه سنگ و چه زر

کلمه : برای نهادن چه سنگ و چه زر
اشتباه تایپی : fvhd kihnk ]i sk' , ]i cv
عکس برای نهادن چه سنگ و چه زر : در گوگل

آیا معنی برای نهادن چه سنگ و چه زر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )