برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

برادر را جای برادر نمی گیرند

برادر را جای برادر نمی گیرند

معنی ضرب المثل -> برادر را جای برادر نمی گیرند
کسی را به جای کس دیگر بازخواست یا مجازات نمی کنند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برادر را جای برادر نمی گیرند   • مفهوم برادر را جای برادر نمی گیرند   • تعریف برادر را جای برادر نمی گیرند   • معرفی برادر را جای برادر نمی گیرند   • برادر را جای برادر نمی گیرند چیست   • برادر را جای برادر نمی گیرند یعنی چی   • برادر را جای برادر نمی گیرند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برادر را جای برادر نمی گیرند

کلمه : برادر را جای برادر نمی گیرند
اشتباه تایپی : fvhnv vh [hd fvhnv kld 'dvkn
عکس برادر را جای برادر نمی گیرند : در گوگل

آیا معنی برادر را جای برادر نمی گیرند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )