برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1416 100 1

برابر یک عمر

معنی برابر یک عمر به انگلیسی

lifelong (صفت)
برای تمام عمر ، مادام العمری ، برابر یک عمر

معنی کلمه برابر یک عمر به عربی

برابر یک عمر
دائم

برابر یک عمر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برابر یک عمر   • مفهوم برابر یک عمر   • تعریف برابر یک عمر   • معرفی برابر یک عمر   • برابر یک عمر چیست   • برابر یک عمر یعنی چی   • برابر یک عمر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برابر یک عمر
کلمه : برابر یک عمر
اشتباه تایپی : fvhfv d; ulv
عکس برابر یک عمر : در گوگل

آیا معنی برابر یک عمر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )