برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1422 100 1

برابر شدن


مترادف برابر شدن: مواجه شدن، روبه رو شدن، رویارو شدن، مساوی شدن، یکسان شدن، مطابق شدن، مطابقت کردن، به تساوی دست یافتن، به تساوی رسیدن، همتا شدن، هم ردیف شدن، هم پایه شدن

برابر شدن در جدول کلمات

با هم برابر شدن در وزن
توازن

معنی کلمه برابر شدن به عربی

برابر شدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• برابر و مساوی در جدول   • معنی مساوی در جدول   • معنی کلمه برابر   • معنی خطا   • معنی برابر شدن   • مفهوم برابر شدن   • تعریف برابر شدن   • معرفی برابر شدن   • برابر شدن چیست   • برابر شدن یعنی چی   • برابر شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برابر شدن
کلمه : برابر شدن
اشتباه تایپی : fvhfv ank
عکس برابر شدن : در گوگل

آیا معنی برابر شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )