برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

بدیع الجمال

معنی بدیع الجمال به فارسی

بدیع الجمال
نیکو جمال زیباچهر : (( ملک در حال کنیزکمی خو بروی پیش فرستاد مهمجنین در عقبش غلامی بدیع الجمال اطبف الاعتدال . )
زن سوم امیر مبارزالدین محمد و مادر سلطان مظفر الدین با یزید و خانزا سلطان بوده است .

معنی بدیع الجمال در فرهنگ فارسی عمید

بدیع الجمال
نیکورو، زیبا، خوب رو.

بدیع الجمال را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بدیع الجمال   • مفهوم بدیع الجمال   • تعریف بدیع الجمال   • معرفی بدیع الجمال   • بدیع الجمال چیست   • بدیع الجمال یعنی چی   • بدیع الجمال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بدیع الجمال

کلمه : بدیع الجمال
اشتباه تایپی : fndu hg[lhg
عکس بدیع الجمال : در گوگل

آیا معنی بدیع الجمال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )