برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1655 100 1
شبکه مترجمین ایران

بدیع اتابک جوین•••

معنی بدیع اتابک جوین••• در لغت نامه دهخدا

بدیع اتابک جوینی. [ ب َ اَ ب َ ک ِ ج ُ وَ ] (اِخ ) منتجب الدین... صاحب عتبةالکتبه است. رجوع به منتجب الدین شود.

بدیع اتابک جوین••• را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بدیع اتابک جوین•••   • مفهوم بدیع اتابک جوین•••   • تعریف بدیع اتابک جوین•••   • معرفی بدیع اتابک جوین•••   • بدیع اتابک جوین••• چیست   • بدیع اتابک جوین••• یعنی چی   • بدیع اتابک جوین••• یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بدیع اتابک جوین•••

کلمه : بدیع اتابک جوین•••
اشتباه تایپی : fndu hjhf; [,dk•••
عکس بدیع اتابک جوین••• : در گوگل

آیا معنی بدیع اتابک جوین••• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )