برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

بدون اجازه ی کسی آب نخوردن

بدون اجازه ی کسی آب نخوردن

معنی اصطلاح -> بدون اجازه ی کسی آب نخوردن
از کسی اطاعت / فرمانبری کامل کردن
مثال:
وقتی می گوید بعد به شما جواب می دهم، منظورش این است که باید از زنش بپرسد. بدون اجازه ی او آب نمی خورد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بدون اجازه ی کسی آب نخوردن   • مفهوم بدون اجازه ی کسی آب نخوردن   • تعریف بدون اجازه ی کسی آب نخوردن   • معرفی بدون اجازه ی کسی آب نخوردن   • بدون اجازه ی کسی آب نخوردن چیست   • بدون اجازه ی کسی آب نخوردن یعنی چی   • بدون اجازه ی کسی آب نخوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بدون اجازه ی کسی آب نخوردن

کلمه : بدون اجازه ی کسی آب نخوردن
اشتباه تایپی : fn,k h[hci d ;sd Hf ko,vnk
عکس بدون اجازه ی کسی آب نخوردن : در گوگل

آیا معنی بدون اجازه ی کسی آب نخوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )