برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1391 100 1

بدست آوردن

بدست آوردن در جدول کلمات

بدست آوردن
کسب
این روش قدیمی ترین فرایند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است
ریخته گری
فریب دادن دیگران معمولا برای بدست آوردن چیزی از آنان
کلاهبرداری

معنی بدست آوردن به انگلیسی

win (فعل)
بردن ، تحصیل کردن ، بدست اوردن ، تسخیر کردن ، فتح کردن ، پیروز شدن ، غلبه کردن ، فاتحشدن ، غلبهیافتن بر
attain (فعل)
دست یافتن ، رسیدن ، نائل شدن ، بدست اوردن ، زدن ، رسیدن به ، تمام کردن
get (فعل)
ربودن ، رسیدن ، تحصیل کردن ، بدست اوردن ، حاصل کردن ، تهیه کردن ، زدن ، فهمیدن ، فراهم کردن ، کسب کردن ، تصرف کردن
gain (فعل)
رسیدن ، نائل شدن ، نائل شدن به ، بدست اوردن ، پیدا کردن ، پیش رفتن ، بهبودی یافتن ، زیاد شدن ، فایده بردن ، تسخیر کردن ، سود بردن ، کسب کردن ، فایده دیدن
receive (فعل)
رسیدن ، پذیرفتن ، جا دادن ، بدست اوردن ، گرفتن ، وصول کردن ، دریافت کردن ، ستاندن ، پذیرایی کردن از
have (فعل)
دانستن ، بدست اوردن ، جلب کردن ، گذاشتن ، رسیدن به ، داشتن ، کردن ، وادار کردن ، صرف کردن ، دارا بودن ، بهره مند شدن از ، مالک بودن ، باعی انجام کاری شدن ، در مقابل دارا
acquire (فعل)
اندوختن ، بدست اوردن ، پیدا کردن ، حاصل کردن
earn (فعل)
تحصیل کردن ، بدست اوردن ، پیدا کردن ، کسب کردن ، کسب معاش کردن ، دخل کردن ، درامد داشتن
procure (فعل)
تحصیل کردن ، بدست اوردن ، خریدن ، خرید کردن ، جاکشی کردن
obtain (فعل)
بدست اوردن ، حاصل کردن ، گرفتن ، فراهم کردن
reap (فعل)
بدست اوردن ، جمع اوری کردن ، درو کردن
enter (فعل)
بدست اوردن ، وارد شدن ، در امدن ، ثبت کردن ، نام نویسی کردن ، داخل شدن ، قدم نهادن در ، داخل عضویت شدن ، پا گذاشتن ، تو آمدن ، تو رفتن
catch (فعل)
بدست اوردن ، درک کردن ، گرفتن ، جلب کردن ، از هوا گرفتن ، فهمیدن ، دچار شدن به ، چنگ زدن ، قاپیدن

بدست آوردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد آرام پور
درجول : اکتساب
Nima
Earn را برای بدست آوردن پول میگوئیم و get را در موارد دیگر بکار میبریم
البته این نظر شخصی منه!!
حسين قاسمی
مالک شدن
رفیعی
احراز
مسعود خلیلی
گیرآوردن
حمیدرضا دادگر_فریمان
کسب ، احراز،اکتساب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بدست آوردن   • مفهوم بدست آوردن   • تعریف بدست آوردن   • معرفی بدست آوردن   • بدست آوردن چیست   • بدست آوردن یعنی چی   • بدست آوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بدست آوردن
کلمه : بدست آوردن
اشتباه تایپی : fnsj H,vnk
عکس بدست آوردن : در گوگل

آیا معنی بدست آوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )