بخش مرکزی شهرستان هیرمند

دانشنامه عمومی

بخش مرکزی شهرستان هیرمند یکی از بخش های شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان ایران به مرکزیت دوست محمد است.
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰، جمعیت این بخش ۵۰٬۹۲۷ نفر ( در ۱۱٬۶۱۵ خانوار ) بوده است.
بخش مرکزی شهرستان هیرمند از سه دهستان تشکیل شده است و مرکز آن شهر دوست محمد است.
دهستان ها:
دهستان جهان آباد
دهستان دوست محمد
• دهستان مارگان
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

سوال های مرتبط