بثورات جلدی

دانشنامه آزاد فارسی

بُثوراتِ جِلْدی (rash)
در پزشکی، دانه هایی که در سطح پوست ظاهر می شوند. این دانه ها معمولاً برجسته و قرمز، و گاهی دارای آبدانه ها (تاول)ی حاوی مایع اند. بثورات جلدی ممکن است پوسته پوسته یا دلمه دار باشند. بیماری های عفونی، ازجمله آبله مرغان، سرخک، سرخجه، و مخملک، هر یک بثورات ویژه ای دارند. شدّت بثورات جلدی معمولاً نشان دهندۀ شدّت بیماری است. حسّاسیت به نیش حشرات و گیاهان هم باعث بثوراتی جلدی می شود که معمولاً طی چند روز برطرف می شوند. مصرف داروهای ضد هیستامین غالباً باعث محو این بثورات می شود. بثورات برخی از بیماری های پوستی، مثل اگزما و پسوریازیس، مزمن اند.

پیشنهاد کاربران

بپرس